Tam i nadále poskytuje nemocnice nepřetržitou akutní péči. Bude-li u některého pacienta jeho zdravotní stav vyžadovat hospitalizaci, může být přijat, avšak ne v případech, kdy by bylo u něj potřeba provést operační zákrok. V takových případech budou lékaři odesílat pacienty podle povahy jejich obtíží k hospitalizaci do okolních nemocnic. Provoz chirurgických a gynekologických lůžek je tedy pouze omezen, nikoli zcela zastaven. Některé sestry jsou dle rozpisu směn dosažitelné na telefonu a v případě potřeby připravené se dostavit do zaměstnání. Lékaři nadále slouží Ústavní pohotovostní službu. Chod pracovišť neoperačních oborů je beze změn, a to až do 21. 12. 2018. Pacienti z frýdlantského výběžku tak mohou i nadále využít, v případě akutních chirurgických a gynekologických problémů, služby Nemocnice Frýdlant.