Ve Frýdlantském výběžku chybí služba poskytování nutriční ambulantní péče. Vzhledem k tomu, že se zde nachází řada onkologicky nemocných, řada seniorů a dalších občanů, kteří takovou péči vyžadují, rozhodla se Nemocnice Frýdlant tuto ambulantní péči poskytovat. V případě, že budou uzavřeny následně smlouvy se zdravotními pojišťovnami, bude péče v této ambulanci zdarma resp. hrazená ze zdravotního pojištění.

Kdo je nutriční terapeut?

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník. Dokáže samostatně působit v prevenci nemocí, v péči o zdravé i nemocné všech věkových kategorií. Jako samostatný zdravotnický pracovník je způsobilý poskytovat léčebně-preventivní péči a nutriční podporu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem.

Ambulance bude sloužit zejména všem pacientům zmiňované oblasti, jejichž zdravotní stav si vyžaduje úpravu jídelníčku, změny ve stravovacích návycích či stravovacím režimu, změny v technologické úpravě stravy. Mezi ně patří v tomto regionu především pacienti s dg.: diabetes mellitus, onkologicky nemocní pacienti, nadváha, obezita, onemocnění zažívacího traktu vč. pacientů se stomiemi, celiakie, idiopatické záměty střev, nejrůznější poruchy příjmu potravy. Ambulance bude přijímat jak pacienty s doporučením lékaře, tak i přímé plátce poskytnuté služby, bude spolupracovat s pracovištěm terénní ošetřovatelské péče naší nemocnice. Dále bude nabízet osvětovou činnost ve školách a školních družinách.