Celkem se zúčastnilo konference 45 převážně mladých chirurgů. Zahájení a úvodního slova se ujal vážený host konference přednosta centra transplantační chirurgie a světově respektovaný odborník doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. z IKEMu, který současně přednesl vyžádanou přednášku. Ta vyvolala velmi bohatou diskuzi a zájem mladých kolegů.

Důležitou roli při organizaci tohoto odborného dne sehrála spolupráce frýdlantské nemocnice s Krajskou nemocnicí v Pardubicích a Fakultní nemocnicí v Hradci Králové. Organizační výbor složený z primáře MUDr. Lukáše Kohoutka, doc. MUDr. Zdeňka Šubrta, Ph.D., MUDr. Miloslava Pirkla, MUDr. Miroslava Kasíka a MUDr. Petry Plecháčové odvedl velmi dobrou práci.

Všech 19 přednášek zařazených do 3 odborných bloku vyplnilo celý pracovní den zakončený Valnou hromadou Sekce mladých chirurgů. Odborná úroveň akce byla hodnocena všemi zúčastněnými velmi vysoce, a pod záštitou České lékařské komory byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Odborným garantem cele akce byl prim. MUDr. Lukáš Kohoutek.

Každý účastník si odvezl kromě certifikátu o účasti také upomínkové předměty tematicky spjaté s naším regionem Frýdlantska.

Nemalý dík za podporu uspořádání konference patří majiteli hotelu Antonie za poskytnutí vstřícných podmínek k ubytování účastníků a využití konferenčních prostor panu MUDr. Jindřichu Řehákovi, dále majiteli frýdlantského pivovaru panu Marku Vávrovi, panu Petru Bímovi za grafické služby a přípravu upomínkových předmětů, naší frýdlantské nemocnici za finanční i morální podporu této akce.

Celkový pohled na dvoudenní akci hodnotíme jako velmi vydařenou, odborně i společensky přínosnou, hlavně pro mladou aktivní generaci mladých chirurgů a z pohledu města Frýdlant jistě ojedinělou a výjimečnou vzhledem k počtu účastníků a bohatému vysoce odbornému programu.

Prim. MUDr. Lukáš Kohoutek