V těchto dnech zahájila svou činnost centrální odběrová místnost. Slouží pro odběry biologických vzorků od pacientů, kteří mají žádanku např. k odběru krve. S touto žádankou se před návštěvou odborné ambulance dostaví pacient do této odběrové místnosti. Pokud pacient dostane žádanku na odběr v naší ordinaci, dojde si na odběr v provozních hodinách odběrové místnosti.

Odběry se provádí každý všední den od 7.00 do 9.00.