Aktivně se zúčastnili odborné části třemi velmi pozitivně hodnocenými příspěvky z chirurgické problematiky. Mezi aktivními účastníky z České republiky přednášely i takové kapacity jako je nejznámější český kardiochirurg profesor Jan Pirk, profesor Jaroslav Lindner a přednosta kliniky transplantační chirurgie v IKEMu doc. Jiří Froněk.

Celá akce se konala pod záštitou nejstarší a nejprestižnější celosvětové organizace International College of Surgeons. Své členy tako organizace velmi pečlivě vybírá a selektuje, je tedy velkou ctí a úspěchem, že za frýdlantskou nemocnici má ve své členské základně primáře MUDr. Kohoutka a jako jediného svého člena za „mladé“ tzv. junior fellow paní doktorku Plecháčovou. Jako junior fellow do této prestižní organizace za českou republiku nebyl doposud žádný jiný člen přijat. Celkově má Česká republika zastoupení přibližně 35 členy z řad přednostů, primářů a akademicky titulovaných kapacit české chirurgie.

Nedílnou součástí odborné konference byl zahajovací ceremoniál za přítomností Panujícího Císaře Akihito a jeho chotě císařovny Mičiko.