A. Náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné náhle vzniklé zhoršení zdravotního stavu vyžadující poskytnutí NEODKLADNÉ péče 

Volejte 155 - Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK)     

 • ZZS LK je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.
  Takovým stavem je:
  • závažné postižení zdraví:
   • náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které působí prohlubování chorobných změn, jež mohou vést bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až k náhlé smrti, nebo náhle vzniklá intenzivní bolest nebo náhle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob,
  • přímé ohrožení života:
   • náhle vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které vede nebo bez neprodleného poskytnutí zdravotnické záchranné služby by mohlo vést k náhlému selhání některé ze základních životních funkcí lidského organismu,

B. Náhlé změny zdravotního stavu nebo náhlé zhoršení průběhu chronického (dlouhodobého) onemocnění a potíží, které neohrožují život nemocného ...

Pokud je možné zajistit dopravu pacienta vlastními prostředky, popř. za pomoci příbuzných známých nebo sousedů, lze využít Lékařskou pohotovostní službu (LPS) ve frýdlantské nemocnici (ordinační doba je uvedena v tabulce níže), v ostatní dobu lze využít pohotovostní ambulance v Krajské nemocnici v Liberci.

Ordinační doba ambulance lékařské pohotovostní služby

Pondělí 16.00 – 20.00    
Úterý 16.00 – 20.00
Středa 16.00 – 20.00
Čtvrtek 16.00 – 20.00
Pátek 17.00 – 21.00
Sobota 09.00 – 18.00
Neděle 09.00 – 18.00


(Jestliže není možnost zajistit dopravu pacienta vlastními prostředky, je možné se obrátit na tísňovou linku ZZS LK 155!!!)

Lékařská pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, ke kterému došlo mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele.

Lékařská pohotovostní služba v žádném případě není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Lékařská pohotovostní služba dále není určena pro poskytování péče při stavech, které:

• bezprostředně ohrožují život postiženého,

• mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,

• způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,

• působí náhlé utrpení a náhlou bolest,

• působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.


PRO TYTO PŘÍPADY SLOUŽÍ TÍSŇOVÁ LINKA 155.

V případě nutnosti však zdravotníci, zajišťující LPS, poskytnou odbornou přednemocniční péči v rozsahu, který vyžaduje stav postiženého a zabezpečí současně jeho předání k zajištění další neodkladné péče. Zpravidla půjde o předání zdravotnické záchranné službě, která běžně zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, případně přímo, návazně na organizační podmínky, příslušnému oddělení akutní spádové nemocnice (KNL a.s.).