Obnova velmi zastaralých přístrojů v nemocnici pokračuje i v letošním roce. Zatím největší investicí byl nákup nové laparoskopické věže za 1,5 mil. korun. Nový videokolonoskop za půl milionu korun pomůže v endoskopické ambulanci, kde se připravuje rozšíření služeb také o gastroskopická vyšetření. Pro gynekologii bylo pořízeno nové osvětlení pro hysteroskop a příslušenství operačního stolu.
V nejbližších dnech dojde k výměně nefunkčního přístroje pro anestezii na sálech za více než 1 milion korun a dovybavena bude kardiologická poradna novou ergonometrií. Celkově pak investice dosáhnou výše více než čtyř milionů korun.