Největší objem finančních prostředků za tři a půl roku spotřebovala obnova zdravotnické techniky. Investice sem přesáhly již 14 mil. korun. Opravy budov a zejména zlepšení ubytovacího standardu pro pacienty přišly téměř na 3 mil. korun a  přímé investice do obnovy IT technolologií přesáhly 2 miliony korun a to bez započítání drobné výpočetní a komunikační techniky.
Přehledně jsou investované částky uvedeny v následující tabulce:

Informační technologie          2 130 000 Kč
Opravy budov v majetku města           2 931 000 Kč
Zdravotnické přístroje a technika        14 252 000 Kč
CELKEM    17 183 000 Kč