"Zvážil jsem, i s ohledem na svůj věk, že bude pro frýdlantskou gynekologii nejlepší, aby ji vedl někdo, kdo je tu denně přítomen," říká prim. Mikl a dodává: "Logicky moje volba a přání padly na paní doktorku Sechovskou, která je nejen velmi dobrou odbornicí a oblíbenou lékařkou, ale je zároveň stabilizujícím prvkem naší gynekologie. Budu ji nejen držet palce, ale i aktivně pomáhat, neboť z nemocnice neodcházím a budu pokračovat v práci pro naše pacientky."

"Frýdlantská gynekologie je vyhledávanou v širokém okolí nejen pro klid a pohodu, které tu pacientky mají, ale i díky vlídnému personálu a pozitivní atmosféře na oddělení, které významně pomáhal tvořit pan primář Mikl. Za to mu patří poděkování nejen ode mě, ale i od lékařů  a dalších zdravotníků z oddělení. Jsem rád (a jistě nejen já), že tu pan primář zůstává. Paní primářce Sechovské přeji pevné nervy a aby neztrácela usměv a klid," říká ředitel nemocnice Jiří Benedikt.