"Stále doufáme, že město pochopí realitu - lékaři, zejména na zajištění pohotovostních služeb, nejsou a pohotovost do malých nemocnice nepatří. Stále máme na své straně většinu našich lékařů a sester. A pořád dokola přicházíme s nabídkou investice do majetku města, kterou se město nezabývá. V této nejistotě vytvořené zastupiteli města Frýdlant se nalezení nových lékařů jeví málo reálné," vysvětluje Jiří Madar, jednatel Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Personál Nemocnice Frýdlant je znechucen postojem některých zastupitelů města Frýdlant, kvůli kterému začínají někteří lékaři odcházet. "Blíží se komunální volby a lidé jistě rádi slyší na to, že zde bude zachována akutní péče jako v dřívějších časech. Ale časy se mění a pro zvládání akutních stavů je dnes potřeba drahá přístrojová technika se specializovaným týmem různých odborníků tak, aby byla rychle stanovena diagnóza a rychle realizována cílená léčba. A z ekonomického hlediska je nutné, aby tato technika a specialisté byli k dosažení 24 hodin denně. A tento posun v medicíně dává šanci na rychlejší stabilizaci a uzdravení pacientů, což již není možné realizovat v malých periferních nemocnicích. Ale tyto malé nemocnice dokážou nabídnout pacientům řešení zdravotních problémů včetně méně závažných operací a to v „rodinném“ prostředí, kdy úsměv a vlídné slovo je deviza, kterou velká akutní centra často pro hektický běh událostí nemohou ani nabídnout. A potřeba těchto malých rodinných nemocnic je. A právě nepochopení reality v očích komunálních politiků vede nakonec k smutným koncům a dopadům na regionální obyvatelstvo…. Osobně nemám žádné problémy s představiteli z EUC a ani s nikým ze spolupracovníků kolegů. Odcházím nerad, ale odcházím,“ vysvětluje bývalý primář MUDr. Vítězslav Kuhn. Vedení Nemocnice Frýdlant věří, že zastupitelstvo Frýdlantu přestane v občanech Frýdlantu vzbuzovat plané naděje a otravovat práci nemocničního personálu dřív, než budou následovat další výpovědi.