Vlastník Nemocnice Frýdlant vždy ctil obsah uzavřených dohod. “Ačkoli jsme byli nuceni v Memorandu přistoupit na řadu pro nás nevýhodných podmínek, pro jeho naplnění jsme za svou stranu udělali vše. Poskytli jsme veškeré údaje o našem hospodaření, na nichž jsme intenzivně pracovali několik měsíců, udržujeme dosud stále loajální nemocniční personál a provoz Nemocnice Frýdlant běží normálně,” říká MUDr. Jiří Madar, ředitel Nemocnice Frýdlant s.r.o., a dodává: “Naplnění Memoranda je však podle nás vážně ohroženo kroky některých představitelů města Frýdlant, Libereckého kraje a Krajské nemocnice Liberec.”

Konkrétně:

  1. Nemocnice Frýdlant v předchozích letech prováděla operace v režimu akutní péče. Vzhledem k nedostatku lékařů k zajištění služeb. Od roku 2019 nemocnice přešla na režim jednodenní operativy. Aby mohla udržet stejný rozsah operací, Nemocnice Frýdlant zažádala o výběrové řízení na jednodenní péči na lůžku v oboru ortopedie. “K našemu neblahému překvapení se zástupci kraje postavili ve výběrovém řízení proti tomuto záměru, dle našich informací dokonce existovalo zadání hlasovat proti nám. Tento krok si neumíme vyložit jinak než cílenou snahu kraje dále zdravotní péči ve Frýdlantu eliminovat. Pacienti z Frýdlantska tak budou s potíži, s nimiž bychom jim mohli pomoci ve Frýdlantu, jako je třeba artroskopie kolena, dojíždět do Liberce. Navíc je otázkou, zda má KNL na pacienty dostatek svého personálu a zda nebudou muset pacienti čekat na ortopedickou operaci zbytečně dlouhé měsíce,” říká MUDr. Jiří Madar, ředitel Nemocnice Frýdlant. “Do výběrového řízení se navíc v rozporu s uzavřenými dohodami a účelem Memoranda přihlásila Krajská nemocnice Liberec a zástupci kraje KNL ji v tomto podpořili. Z těchto kroků je patrné, že Liberecký kraj i KNL jednají ve shodě a společně usilují o redukci zdravotní péče ve Frýdlantu.”

  2. Krajská nemocnice Liberec se snaží přetahovat klíčové zaměstnance Nemocnice Frýdlant, a to i prostřednictvím osobní intervence členů představenstva KNL. Zástupci KNL šíří poplašné zprávy o tom, že KNL Nemocnici Frýdlant nekoupí. Tyto kroky vyvolávají ve všech zaměstnancích Nemocnice Frýdlant velkou nejistotu a v důsledku mohou vést k rozpadu zdravotnického personálu,” varuje Jiří Madar.

  3. Město Frýdlant některými svými kroky vyvolává chaos a nejistotu. Místostarosta Jiří Stodůlka inicioval zaslání dopisu dne 10. ledna 2019, ve kterém bylo oznámeno, že Nemocnice Frýdlant, s.r.o. hrubě porušuje Nájemní smlouvu ze dne 6. 9. 1996 a v podstatě již po několikáté vyhrožují výpovědí smlouvy. “Tento krok v době platnosti Memoranda nelze vykládat jinak než jako snahu destabilizovat nemocnici,” dodává Jiří Madar.

  4. Dalším útokem na chod nemocnice jsou nepravdy místostarosty Stodůlky o údajném nezaplaceném nájemném ve výši 15 milionů Kč, o čemž se vypráví mezi zaměstnanci v KNL již přes měsíc a nám se to samozřejmě donese. Nemocnice Frýdlant přitom žádné nájemné nedluží.

“Obáváme se, že všechny tyto kroky cíleně vedou k poškozování dobrého jména a tržní hodnoty společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. Je to hazard se zdravím pacientů Frýdlantska. Pokud skončí stávající zdravotní péče na Frýdlantsku, na vině je dle našeho názoru nezodpovědné jednání představitelů města Frýdlant, Libereckého kraje a KNL,” je přesvědčen ředitel Madar a dodává: “My o dohodnutý prodej nemocnice tak, jak vyplývá z Memoranda, stojíme!”