Po mnohaměsíčním reakreditačním procesu, do kterého se zapojili všichni zaměstnanci laboratoře i administrativy nemocnice, obhájila laboratoř doklad o kvalitě jí poskytovaných služeb. Osvědčení je nutnou podmínkou pro nasmlouvání výkonů laboratoře zdravotními pojišťovnami. "V podstatě jsme si ani jiný výsledek nepřipouštěli," sděluje ředitel nemocnice Jiří Benedikt a dodává:"Bez akreditované laboratoře by naše nemocnice nemohla vůbec fungovat. Děkuji proto všem, kteří se na obhájení osvědčení podíleli."