Na schůzce všech zainteresovaných stran 19. prosince 2018 v sídle Libereckého kraje všichni účastníci, včetně starosty města Frýdlant Dana Ramzera a místostarosty Jiřího Stodůlky, nejen potvrdili harmonogram kroků Memoranda, ale též souhlasili s tím, že nebudou dále zvyšovat napětí v regionu a nejistotu zaměstnanců Nemocnice Frýdlant.

Je proto velmi nešťastné, že zástupci města Frýdlant opět hrozí výpovědí nájemní smlouvy, přitom k tomu nejsou splněny právní podmínky. Ohrožují tím další existenci specializované zdravotní péče v regionu (jako je kardiologie, diabetologie, chirurgie atd.) a riskují likvidaci mnoha pracovních míst pro obyvatele frýdlantského výběžku.