Návštěvy ministra v nemocnicích v Libereckém kraji  organizovala poslankyně Jana Pastuchová, sama zdravotnice a záchranářka z Jablonce. "Pozval jsem pana ministra k návštěvě naší soukromé nemocnice proto, aby si udělal obrázek o tom, jak se žije a pracuje v takové malé regionální nemocnici," říká ředitel nemocnice Jiří Benedikt a pokračuje: "Zároveň jsme pana ministra informovali o procesu restrukturalizace péče, kterou frýdlantská nemocnice prochází ve snaze odolávat vnějším podmínkám nedostatku personálu, medicínské náročnosti péče a nespravedlivě nízkým úhradám, které menší nemocnice dostávají od některých zdravotních pojišťoven."
Ministr a místopředseda vlády se zajímal zejména o to, zda má nemocnice dostatek sester a lékařů. Paní poslankyně Pastuchová se ve Sněmovně zabývá mimo jiné zákony o vzdělávání zdravotníků, které by po svých novelách měly přivést do nemocnic více sester a lékařů. V diskusi, do které se zapojil poradce ministra Mgr. Adam Vojtěch, ministr Babiš kritizoval neprůhledné úhrady zdravotních pojišťoven, které neplatí stejně za shodnou péči a zejména menší nemocnice jsou tak poškozovány. "Tématem byla samozřejmě také spolupráce či nespolupráce nemocnic v Libereckém kraji. Zde pan ministr zastává názor, že v zájmu kvalitní a bezpečné péče pro pacienty, by nemocnice v kraji měly spolupracovat bez ohledu na právní formu a vlastnictví. Tedy zda jsou veřejné nebo soukromé," dodává ředitel Benedikt.
V závěru schůzky managementu nemocnice s ministrem Babišem a poslankyní Pastuchovou se na jednání neplánovaně dostavili někteří představitelé měst a obcí Frýdlantska, aby ministru emotivně sdělili svoji obavu z dalšího směřování Nemocnice Frýdlant, Zároveň reagovali na fámu, že prý přijel nemocnici koupit. Ministr Babiš odmítl dělat arbitra v jednáních mezi městem Frýdlant, Libereckým krajem a vlastníkem Nemocnice Frýdlant a důrazně odmítl, aby někdo nesmyslně spojoval jeho cestu po nemocnicích s údajnými obchodními zájmy.
Na závěr více než hodinové návštěvy si hosté prohlédli chirurgické oddělení a krátce pohovořili s lékaři a sestřičkami tohoto oddělení.
Reportáž z návštěvy přinesla televize RTM+ a můžete ji shlédnout zde.