V Nemocnici Frýdlant bylo mezi pondělím 26. 11. a středou 28. 11. provedeno 16 různých chirurgických a gynekologických operací a 9 pacientů muselo být kvůli zhoršenému pooperačnímu stavu převezeno na pracoviště ARO a JIP v Krajské nemocnici Liberec (KNL) a do nemocnice v Jablonci nad Nisou. Zbývajících 7 pacientů je podle zjištění personálu Nemocnice Frýdlant v pořádku.

Hned ve středu 28. 11. Nemocnice Frýdlant zastavila provoz operačních sálů. Všechna ostatní oddělení Nemocnice Frýdlant fungují normálně, až do 21. 12. lékaři a sestry nepřetržitě poskytují péči na odděleních chirurgie a gynekologie. Na chirurgii například ošetřují drobné tržné a řezné rány, výrony, jsou připraveni přijmout pacienty na pozorování atp. Pokud pacient potřebuje operaci, nemocnice zajistí jeho převoz do jiné nemocnice.

Vedení nemocnice začalo situaci po operacích provedených do středy 28. 11. okamžitě řešit a ve čtvrtek 29. 11. podalo na Policii ČR podnět k trestnímu stíhání neznámého pachatele. V pátek 30. 11. sestavilo vlastní tým na prošetření postupů na operačních sálech v nemocnici. Vysvětlení zhoršení zdravotního stavu u 9 z 16 pacientů operovaných různými technikami, v různé dny a různými lékařskými týmy, dodnes neexistuje.

Stav pacientů, kteří museli být hospitalizováni v KNL a v Jablonci, se až na jednu výjimku zlepšil. Jeden z pacientů na vlastní žádost přešel na doléčení z JIP KNL do Nemocnice Frýdlant. Pacient byl v neděli propuštěn do domácího ošetření a dnes při kontrole na ambulanci mu vedení nemocnice předalo malý dárek.  „Je to poděkování za jeho důvěru v naši nemocnici, kterou projevil, když se sám rozhodl být z JIP Krajské nemocnice Liberec přeložen na doléčení do Nemocnice Frýdlant. Pilu jsme zvolili na základě mnoha rozhovorů, které jsme s naším pacientem nejen o jeho zdraví vedli,” sdělil MUDr. Jiří Madar, ředitel Nemocnice Frýdlant. „Do Nemocnice Frýdlant jsem se vrátil, protože jsem se zde léčil již několikrát a vždycky jsem byl spokojený. Důvěru v její doktory a sestřičky jsem neztratil,“ sdělil pacient po propuštění z Nemocnice Frýdlant do domácího ošetřování.

Se všemi pacienty, případně jejich blízkými, chce být nemocnice v kontaktu, proto zřídila e-mailovou adresu, kam se mohou obracet: pacienti@nemfry.cz. Postupně ji pacienti využívají a vedení nemocnice s nimi osobně jedná. „Tuto komunikaci bereme jako projev naší dobré vůle zůstat s pacienty a jejich rodinami v kontaktu, i když viník stále není známý. Chápeme, že jsou pacienti i jejich rodiny pod velkým tlakem. Psychicky náročné je vše i pro personál, vysvětluje MUDr. Madar. Lékaři v Nemocnici Frýdlant provedli v loňském roce více než 2000 operací a 94 000 ošetření. Od ledna 2019 nemocnice připravuje režim jednodenní chirurgie s personálním 24hodinovým zajištěním lékařské i sesterské péče. V důsledku využívání moderních chirurgických postupů a metod lze hospitalizaci pacienta zkracovat na optimální dobu, což patří mezi kladně hodnocené přednosti péče poskytované v tomto režimu.