Zprovoznila své facebookové stránky, aby mohla informovat o všem novém a pozitivním v životě nemocnice. V regionu Frýdlantska žije více než 24 tisíc obyvatel. Máme zájem s nimi komunikovat, sdílet novinky ve zdravotní péči a informovat je o rozsahu našich služeb.

"I ve zdravotnictví a zdravotních službách se stávají sociální sítě nepostradatelnou součástí našeho života. Lajkujeme i z nemocničního lůžka, posíláme vzkazy a stále vice mnozí z nás částečně žijí v tomto virtuálním světě. I my jako nemocnice, chceme do tohoto virtuálního světa vstoupit a být propojeni s vámi občany Frýdlantského výběžku a našimi pacienty, z nichž někteří přijíždějí i ze vzdálenějších částí České republiky," říká ředitel nemocnice Jiří Benedikt a dodává: "Věřím, že v diskusích všichni diskutující zachovají slušnost a korektnost, abychom co nejméně museli do zpráv pod příspěvky zasahovat. Předem všem za to děkuji."