“Uskutečnili jsme opatření k bezpečnému chodu sálů. Byly provedeny bezpečnostně technické prohlídky nad rámec legislativy a doporučení výrobců a certifikovaných dodavatelů. Jednalo se například nadstandardní opakované kontroly přístrojů sloužících k operačním výkonům jako jsou sterilizátory a narkotizační přístroje,“ říká MUDr. Jiří Madar, ředitel Nemocnice Frýdlant, a doplňuje: „Nastalá situace těžce dopadla na zdravotnický personál, jeho část zůstala kvůli zavřeným operačním sálům doma. Vyhrocenou situaci jsme ustáli, kolektiv to stmelilo a těšíme se na standardní provoz operačních sálů.“

První letošní pacient bude operován 12. února. Další výkony v operačních oborech budou pokračovat v režimu jednodenní chirurgie. Veškerá oddělení a ambulance (interna, kardiologie, gynekologie, nutriční ambulance a další) pracují v běžném provozu.

Koncem listopadu 2018 došlo ve frýdlantské nemocnici po operaci devíti pacientů ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Vedení nemocnice okamžitě uzavřelo operační sály a podalo Policii ČR trestní oznámení na neznámého pachatele. Příčina otravy krve u pacientů, kteří jsou už všichni z nemocnice doma, dosud nebyla vyšetřena. Na jejím objasnění se podílel Státní ústav pro kontrolu léčiv, Krajská hygienická stanice a vlastní interní vyšetřovací skupina Nemocnice Frýdlant a podle dosavadních výsledků příčina dosud není známa. Vše stále šetří Policie ČR, na jejíž výsledky čeká Nemocnice Frýdlant i rodiny operovaných pacientů. “S pacienty jsme už od prosince v kontaktu a vzájemně se informujeme,“ říká MUDr. Jiří Madar, ředitel Nemocnice Frýdlant.