Oddělení je zaměřeno zejména na pacienty se ztrátou soběstačnosti, zhoršením mobility, pacienty s chronickými ranami vyžadujícími pravidelnou ošetřovatelskou péči, kterou nelze zrealizovat v domácích podmínkách. Dále naše oddělení poskytuje péči pacientům s poruchami výživy a hydratace.
Hospitalizaci lze dohodnout i pro osoby, jejichž zdravotní stav nevyžaduje akutní léčbu, ale dočasnou léčbu rehabilitační a ošetřovatelskou. Svým posláním naše oddělení navazuje na oddělení akutní péče v nemocnicích. Spolupracujeme i s ostatními poskytovateli zdravotních služeb v kraji a praktickými lékaři. 
Vítáme spolupráci s rodinou pacienta. Velmi se osvědčuje zapojení rodinných příslušníků při rehabilitaci pacientů, jejich ošetřování. Jsme nakloněni jak edukacím, tak konzultacím ohledně ošetřovatelských pravidel a dovedností, rehabilitace pacienta nebo zásad dietních opatření. 

Prim. MUDr. Richard Bína
lékařský náměstek

Mgr. Kristýna Fejfarová
náměstkyně ošetřovatelské péče