Počet žadatelů o pobyt na tzv. sociálním lůžku v Nemocnice Frýdlant se rychle zvyšuje. Nemocnice nyní může poskytnout pobytovou sociální službu na lůžku až pro 5 klientů. Dosavadní dvě lůžka již nestačila zájmu. Pobyt je určen pro klienty, kteří nepotřebují primárně zdravotní služby, ale sociální pomoc. O poskytnutí této služby mohou zájemci a jejich rodiny žádat jak cestou svého praktického lékaře, tak přímo v nemocnici na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče u paní Bc. Marie Čapuchové na telefonu 482 369 369 nebo na emailu marie.capuchova@nemfry.cz.