Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb v rámci následné intenzívní péče. Strategií Nemocnice Frýdlant je vedle provozování chirurgicko-gynekologické kliniky a odborných ambulancí také následná a dlouhodobá péče. V rámci dlouhodobé ošetřovatelské péče nemocnice disponuje 45 lůžky pro pacienty, kteří potřebují ošetřovatelskou péči v takovém rozsahu, že její poskytování v domácím prostředí by nevedlo ke zlepšování zdravotního stavu. Od roku 2009 provozuje nemocnice 5 lůžek dlouhodobé intenzívní ošetřovatelské péče (DIOP). Oddělení poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty. DIOP poskytuje péči pacientům překládaným zejména z akutní intenzivní péče s postupným přechodem do standardní ošetřovatelské péče či obdobného pracoviště.

Logickým doplněním spektra služeb se tedy jeví poskytování péče i na lůžkách následné intenzívní péče (NIP) pro pacienty vyžadujícími umělou plicní ventilaci. I přesto, že v okrese Liberec je v nemocnicích největší počet akutních lůžek ze všech okresů kraje, nejsou k dispozici zejména lůžka následné intenzívní péče pro pacienty dlouhodobě ventilované (s umělou plicní ventilací). Takoví pacienti pak leží na standardních akutních jednotkách intenzívní péče v liberecké nemocnici a omezují tak možnosti operací a léčení pro další akutní pacienty. Nasmlouváním a provozováním pětilůžkové stanice NIP by se Krajské nemocnici Liberec v tomto smyslu odlehčilo a pacienti, kteří potřebují dlouhodobou následnou intenzívní péči, by mohli být přeloženi do blízkého Frýdlantu, kam je i pro jejich příbuzné velmi dobré spojení veřejnou dopravou.

Zejména blízkost a potřeba takových lůžek pro libereckou nemocnici jsou vedle schopností personálu a vybavení naší frýdlantské nemocnice nadějí pro úspěch v tomto výběrovém řízení, které se uskuteční koncem srpna nebo začátkem září na Ministerstvu zdravotnictví,“ dodává k tomuto záměru Nemocnice Frýdlant její ředitel Jiří Benedikt.

O problému nedostatku lůžek NIP blíže viz článek na internetovém Zdravotnickém deníku.

ilustrační obrázek: zdroj Wikipedia