Nemocnice se 45 lůžky v operačních oborech a 50 dlouhodobými ošetřovatelskými lůžky v roce 2015 hospitalizovala více než 3 tisíce pacientů v rámci chirurgicko-gynekologického oddělení a poskytla péči denně průměrně 25 pacientům v ošetřovatelském režimu (zvýšený počet ošetřovatelských lůžek z 30 na 50 byl nasmlouván až od října 2015 a projeví se zásadněji až v roce 2016).
Průměrný měsíční hrubý výdělek kmenových lékařů nemocnice (bez primářů) v roce 2015 dosáhl 69 300 korun a průměrný výdělek zdravotních sester (včetně zdravotnických asistentek) činil 24 000 korun.
Ředitel nemocnice Jiří Benedikt k tomu dodává: „Nižší průměrný výdělek nelékařského zdravotnického personálu než mzdové ohodnocení ve větších nemocnicích v kraji je dán strukturou poskytované péče, která je u nás zaměřena na užší spektrum chirurgicko-gynekologických diagnóz s krátkou dobou hospitalizace a dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Není tu zastoupena péče specializovaná s vyšším podílem vysoce kvalifikovaného a lépe odměňovaného nelékařského personálu. Logicky proto nemohou být průměrné výdělky v této kategorii zaměstnanců srovnatelné s ostatními nemocnicemi v Libereckém kraji.“