Podzimní čas je ve firemním prostředí neodmyslitelně spjat s tvorbou rozpočtů na další rok. Nejinak tomu je i v případě frýdlantské nemocnice. Jsme velmi rádi, že i v napjatém rozpočtu pro rok 2018 se nemocnici podařilo výrazně navýšit položku na vzdělávání zaměstnanců, které považujeme za neodmyslitelný pilíř kvalitně poskytované zdravotní péče. Nemocnice Frýdlant tak pro příští rok počítá utratit za vzdělávání svých zaměstnanců přes půl milionu korun.