Nicméně další toxikologické i bakteriologické testy ještě probíhají a vše řešíme v součinnosti s KHS Liberec. Zatím výsledky nevedou k jednoznačnému závěru.