JS:„.....aby přesvědčil (Babiš) všeobecnou zdravotní pojišťovnu, aby konala. Myslíme si, že je potřeba zachovat ve frýdlantské nemocnici základní péči a obory, jako je interna, gynekologie a chirurgie v tom módu čtyřiadvaceti hodin. Aby se tu dal operovat akutní žlučník nebo slepé střevo a pacienti s tím nemuseli jezdit do Liberce a pak se složitě dostávat zpátky.“
JB: Z důvodu nedostatku lékařského personálu, který byl způsoben zejména neatraktivitou oboru lůžkové všeobecné interní péče v malé nemocnici (ostatně jako i v jiných nemocnicích např. v Semilech), Nemocnice Frýdlant ztratila oprávnění k poskytování této péče a nahradila ji po dohodě s VZP dlouhodobou ošetřovatelskou péčí. Na tomto oddělení nemocnice zajistila zdravotní lůžkovou péči pro většinu dosud na interním oddělení ležících pacientů. Akutní lůžkovou péči jsme nahradili nepřetržitou akutní interní ambulantní péčí, která však po nedohodě o způsobu úhrady a následně odmítnutí některých lékařů (zejména z liberecké nemocnice) pracovat ve zkráceném (tedy ne nepřetržitém) módu skončila k 31.3. 2016.
Chirurgické a gynekologické lůžkové oddělení pracují v tzv. elektivním až semiakutním režimu, kdy lékaři vyhodnotí případný akutní stav pacienta, který se sám dostaví do nemocnice, a podle situace rozhodnou o způsobu řešení potřebného zákroku. Pro ZZS LK nejsme cílovou (akutní) nemocnicí, nicméně po dohodě s dispečinkem zajišťujeme základní chirurgicko-gynekologická vyšetření. Provozujeme na základě smlouvy s Libereckým krajem lékařskou všeobecnou pohotovostní službu.
Nikdo, ani zdravotní pojišťovny, nemůže žádné nemocnici a lékaři nařídit konkrétní rozsah zdravotních služeb, pokud nemocnice či lékař nesplňuje zákonné podmínky pro jejich poskytování.

JS: „... každý lékař internista vám řekne, že akutní problém se dá řešit během hodiny, dvou na kapačkách. Pak může jít pacient domů a vrátit se druhý den na denní ambulanci. Ale pokud tady nefunguje interna v noci, tak jej musí záchranka odvézt do Liberce, tam je ve dvě hodiny ráno zaléčen a co pak? Taxíkem zpátky domů?“
JB: Toto je laický názor na způsob řešení akutních interních problémů pacientů. Do takové nemocnice, kde budou léčit „během hodiny, dvou na kapačkách“, by se asi nikdo nechtěl dostat. Nejen v rámci lékařské pohotovostní služby při vhodné diagnóze poskytujeme léčbu na expektačním lůžku s využitím infuzní léčby (tzv. kapaček).
Pro pacienta se složitější nebo nejasnou diagnózou je skutečně lepší, aby mu byla poskytnuta léčba na lépe vybaveném pracovišti. Obyvatelé Frýdlantska mají právo na stejně kvalitní a odborně erudovanou pomoc jako občané z Liberecka. Doporučujeme přečíst si názor jedné z nejvyšších autorit vnitřní medicíny prof. Češky, předsedy odborné společnosti vnitřního lékařství ČLS JEP, který se stavem a úrovní medicíny na malých nemocnicích zabýval. Článek lze dohledat na internetu. Nebo si lze poslechnout rozhovor k této problematice s profesorem Pafkem na stránkách Českého rozhlasu.
Pokud pacient není schopen se dopravit domů s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav po ošetření v jakékoliv ordinaci, je povinno mu takové zdravotnické zařízení „napsat“ přepravu dopravní zdravotní službou. Toto je standardní postup v celé ČR a tedy platí i pro pacienty z Frýdlantska.

JS: „...Chceme tu mít základní zdravotní péči, pacienta připravit, zachránit a poslat na speciální oddělení do Liberce.“
JB: Základní zdravotní péče v rozsahu, který dovolují současné personální, technické a odborné podmínky, v naší nemocnici poskytujeme. O rozsahu péče jsme informovali zastupitelstvo města již v únoru a to s ním vyslovilo souhlas. V současné době se stále ještě jedná o zajištění a rozsahu pohotovostních služeb (mimo LPS), které však nespadají do povinností lůžkového zdravotnického zařízení.

Jiří Benedikt
ředitel Nemocnice Frýdlant s.r.o.