Od roku 2019 služby pohotovosti její lékaři poskytovat nemohou. O této skutečnost Nemocnice Frýdlant informovala představitele města i kraje a občany mnohokrát, naposledy třeba ve Zpravodaji Nemocnice Frýdlant, který zdarma distribuuje ve městě. „Praktici patrně vycítili zájem o jejich služby nejen z naší strany, ale i od představitelů města. Proto oceňujeme iniciativu města, které začalo praktické lékaře také aktivně oslovovat. Těší nás v médiích vyjádřená ochota praktiků zajistit pohotovost pro region Frýdlantska. Je to dobře, protože služby pohotovosti by měli primárně zajišťovat právě praktičtí lékaři. Oslovovali jsme je již dříve, ale nebyla z jejich strany ochota a jsme tedy rádi, že je zástupci města nyní přesvědčili. Zatím nevíme, jak bude vypadat konečná dohoda. Nabízíme zázemí našich vybavených ordinací a služby sestřiček, aby nebylo pro pacienty matoucí, že služby pohotovosti fungují o víkendech v nemocnici a ve všední dny v ordinacích praktiků ve městě,“ říká MUDr. Jiří Madar, pověřený řízením Nemocnice Frýdlant. Pacienti tak nebudou muset složitě hledat, kde jim tato služba bude poskytována.

Areál nemocnice patří městu Frýdlant a je dlouhodobě podfinancovaný. Vlastník Nemocnice Frýdlant s.r.o. soustavně od podzimu loňského rok nabízí městu investici do areálu nemocnice 70 až 100 milionů korun. Tu však musí doprovázet podepsání smlouvy zakotvující dlouhodobější nájemní vztah, který by nebyl vázaný na nesplnitelné podmínky.

Nejistá situace kolem nutných investic do areálu a nejasná budoucnost nemocnice brání tomu, aby do Nemocnice Frýdlant přicházeli další lékaři. Těch je v celé ČR nedostatek, podle údajů UZIS jich chybí 3000. Nedostatek se projevuje zejména v malých nemocnicích a mezi interními obory. Tady je prohlášení k personální situaci v Nemocnici Frýdlant. https://www.eucnemocnice.cz/frydlant/aktuality/aktuality/k-personalni-situaci-nemocnice-frydlant

Po vyjádřené ochotě praktiků poskytovat služby pohotovosti v regionu zbývá k zajištění odpovídající a bezpečné lékařské péče v Nemocnici Frýdlant ještě podepsání nájemní smlouvy s městem. „Jsme stále připraveni jednat,“ dodává Jiří Madar, jednatel Nemocnice Frýdlant s.r.o.