Před všemi operacemi proběhly standardní testy přístrojů i podávaných látek. Operace prováděly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, různí anesteziologové i různé sestry Nemocnice Frýdlant. Tímto považujeme za vysoce nepravděpodobné, že by se jednalo o selhání zdravotnického personálu. Výše uvedené skutečnosti nás vedly k tomu, že jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele za poškození zdraví pacientů. Vysvětlení zhoršení stavu pacientů by měly přinést testy, na jejichž výsledky všichni čekáme. Podle našich dosavadních neoficiálních informací se bakteriologické příčiny vyšetřeními u pacientů nepotvrdily, což by mělo znamenat, že k infekci nedošlo v rámci operačního zákroku. Nicméně stále čekáme na kompletní výsledky testů. Na prošetření a zjištění příčiny spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Krajskou nemocnicí Liberec. Nic podobného se v Nemocnici Frýdlant dosud nestalo. Za posledních 5 let se zde uskutečnilo více než 10 000 různých druhů operací.