MUDr. Jiří Madar, jednatel Nemocnice Frýdlant s.r.o.: “Od roku 2013, kdy jsme se stali vlastníky Nemocnice Frýdlant s.r.o., zdůrazňujeme, že nemocnici lze provozovat a rozvíjet jen v rámci možností českého zdravotnictví a že její objekt potřebuje velkou investici. Vítáme projevenou ochotu města Frýdlant i kraje podílet se na financování zdravotní obslužnosti Frýdlantska, zejména závazek investice do objektu nemocnice, což je hlavní důvod, proč jsme do jednání vstoupili. Nyní čekáme na postoj Krajské nemocnice Liberec, její dozorčí rady. Věříme, že společně směřujeme k dohodě přijatelné pro všechny strany, což by byla pro obyvatele Frýdlantska i personál nemocnice dobrá zpráva.”

Základní ukazatele Nemocnice Frýdlant za rok 2017: Počet všech ošetření dosáhl 94 000, bylo provedeno 2017 operačních výkonů, nemocnice vykázala více než 2600 hospitalizací. Náklady nemocnice činily cca 170 mil. Kč, investice celkem 3,2 mil. Kč. Nemocnice Frýdlant s.r.o. investovala zejména do nákupu zdravotnické techniky a informačních technologií.