Musíme počkat na kompletní výsledky vyšetření s protokolem, pak lze situaci adekvátně komentovat. Nehodláme se vyjadřovat k nedokončeným šetřením. Podle výsledků šetření Krajské hygienické stanice dosud nelze učinit jednoznačný závěr původu mikrobiální kontaminace v lahvičce. Podle informací KHS budou kompletní výsledky k dispozici pravděpodobně v průběhu pátku.

V Nemocnici Frýdlant používáme veškeré léčivé přípravky v souladu s doporučením výrobce.

Jeden z pacientů s pooperačními komplikacemi z minulého týdne byl dnes na vlastní žádost přeložen z KNL na chirurgické oddělní Nemocnice Frýdlant k doléčení.