Prvních 11 účastníků, převážně vedoucích pracovníků jednotlivých zdravotnických pracovišť příjemce dotace, Nemocnice Frýdlant s.r.o., bude proškolena v tématech komunikační dovednosti ve zdravotnictví, vedení lidí ve zdravotnickém pracovišti a jako poslední téma, kterým se účastníci budou zabývat, je motivace zaměstnanců.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců poskytujících služby v oblasti zdravotnictví. Největší objem vzdělávacích aktivit je v oblasti odborného vzdělávání a měkkých dovedností se zaměřením na péči a komunikaci s dlouhodobě nemocným pacientem, které je určeno pro nelékařský zdravotnický personál. Další oblastí je školení měkkých dovedností pro střední a vyšší management, které má za cíl zlepšit komunikaci se spolupracujícími zaměstnanci i externími partnery.

Realizace projektu je naplánována na období od 1.8.2017 do 31.7.2019. Očekávaný počet zapojených a úspěšně proškolených účastníků je 35. Do projektu jsou zapojeni dva partneři s finančním příspěvkem.

Logo OPZ