Zastupitelé města Frýdlant hrozí výpovědí nájemní smlouvy, ovlivnění jsou nepravdivými výroky svého člena, místostarosty odpovědného za zdravotnictví. EUC chce i nadále ve Frýdlantu poskytovat adekvátní zdravotní péči a snaží se přimět zastupitele ke konstruktivnímu jednání. Historie prohlášení k Nemocnici Frýdlant jsou EUC: Do Nemocnice Frýdlant investujeme miliony a Cíl EUC – Nemocnici Frýdlant dál rozvíjet.


Vážení zastupitelé města Frýdlant,

ohrazujeme se proti nepravdivým tvrzením místostarosty města Frýdlant Jiřího Stodůlky, zveřejněným v lednovém vydání Frýdlantského zpravodaje. Stále věříme, že jste připraveni vyslechnout si reálný popis situace v Nemocnici Frýdlant založený na číslech a analýzách a ne na dojmech či smyšlenkách. Výroky pana Stodůlky je možné nazvat šířením poplašných zpráv, které veřejnost uvádí v omyl. Podobná prohlášení a unáhlené závěry ztěžují celkovou situaci v nemocnici a zdravotnický personál Nemocnice Frýdlant je publikováním nepravd o své práci demotivovaný. Při současném nedostatku zdravotnického personálu reálně hrozí, že lékaři a sestry z Nemocnice Frýdlant odejdou tam, kde si jejich práce a poslání budou vážit, a tím nadobro skončí odpovídající zdravotní péče ve frýdlantském výběžku.

Tvrzení pana místostarosty Frýdlantu Jiřího Stodůlky, že do nemocnice ve Frýdlantu nechodí pacienti, je lživé. Počet pacientů Nemocnice Frýdlant roste, mezi roky 2016 a 2017 stoupl počet hospitalizací o 30,4 % a počet pacientů v ambulancích stoupl o 5%. Tato čísla jsou veřejně dostupná a měli byste tak mít dostatek materiálů s čísly dokazujícími, že se Nemocnici Frýdlant pod vedením EUC podařilo stabilizovat personálně i ekonomicky a hospodářský výsledek za rok 2017 je kladný. Navíc společnost EUC v roce 2017 investovala ze svých prostředků do operačních světel na operačních sálech, koupila nový ventilační přístroj na JIP, anestesiologickou vatru na operační sály, nový ultrazvuk pro gynekologické oddělení a mnoho dalších drobných přístrojů pro usnadnění práce hlavně sester. Firma EUC od roku 2015 do roku 2017 investovala do zdravotnické techniky 8 451 000 Kč. Pokud k tomu přičteme i opravy, havárie spojené s budovami, v celkové výši okolo 1,5 mil. Kč ročně, tak se dostaneme za tři roky na částku téměř 13 milionů Kč.

Pokud má areál nemocnice odpovídat dnešním standardům, potřebuje další investice. Pro město by to nejspíš byla velká finanční zátěž, která by vážně ovlivnila jeho rozpočet, proto společnost EUC nabídla, že investuje do majetku města 70 - 100 milionů korun. Výměnou za tuto investici požadujeme novou nájemní smlouvu, odpovídající současnému stavu ve zdravotnictví, smlouvám s pojišťovnami a všeobecnému nedostatku lékařů a sester, s kterým se potýkají nemocnice v celé České republice. Zastupitelstvo nabídku smetlo ze stolu, aniž by zástupce EUC přizvali k pracovnímu jednání, ač jsme o to žádali.
Pořád jsme připraveni se pracovního jednání účastnit a jsme připravení k dohodě, která by vyhovovala oběma stranám a současné situaci. Stále je platná stávající nájemní smlouva. O dodatku, který by upravoval investice do nemocnice, jednat chceme.

Vedení města Frýdlant se ústy pana Stodůlky orientuje na pomoc Krajské nemocnice Liberec (KNL) a otisklo i její prohlášení v lednovém Frýdlantském zpravodaji. KNL garantuje pouze zachování základní zdravotní péče a nabízí případnou pomoc, ale jen v případě, že skončí smlouva s EUC. Společnost EUC podmínky smlouvy plní a není důvod, proč by měla činnost ukončit. Je to sice v stávající situaci obtížné, ale realizovatelné.

Další nepravdu pronesl Jiří Stodůlka na zasedání zastupitelstva 13.12. Prý pakliže EUC přestane dělat zdravotní péči v nemocnici a město požádá Krajskou nemocnici Liberec o pomoc, Krajská nemocnice Liberec se zavazuje k tomu, že převezme všechen personál, který o to bude stát, pod hlavičku Krajské nemocnice Liberec. Toto KNL nikdy nepotvrdila.

Vážení zastupitelé, pokud nechcete ohrozit zdravotní péči o obyvatele města Frýdlant, tak si nechte tyto skutečnosti potvrdit písemně, aby jste svým voličům mohli jasně říct, jaká péče a kým bude pro nemocné lidi ve Frýdlantu poskytována.

Zdravotnická zařízení společnosti EUC úspěšně působí ve všech českých regionech. V souvislosti se situací kolem naší Nemocnice Frýdlant otevřeně říkáme, že se bojíme. Bojíme se, že vám radní pro oblast zdravotnictví města Frýdlantu svými dezinformacemi znemožňuje  přijmout realitu, čímž riskujete konec dostupné a bezpečné zdravotní péče ve frýdlantské nemocnici.

MUDr. Jiří Madar, jednatel Nemocnice Frýdlant s.r.o. a člen představenstva EUC a.s.