Primární cíl EUC je stále dohoda s městem Frýdlant o pokračování ve fungování Nemocnice Frýdlant ve stávajícím objektu. Výrazem této společné vůle obou stran bylo společné komuniké z podzimu 2015. To je překonané tím, že:

- v prosinci 2015 k dohodě o prodloužení nájmu nedošlo
- fungování akutní interní ambulance bylo v komuniké podmíněno personální pomocí krajské nemocnice Liberec. Personální pomoc z KNL v současnosti poskytována není a není ani přislíbena.

Od prosince 2015 si obě strany vzájemně vyměnily řadu dalších dokumentů a smluvních návrhů, žádný ale nevyústil v dohodu.

Skupina EUC chce v Nemocnici Frýdlant i nadále poskytovat zdravotní péči ve stávajícím rozsahu (seznam všech oddělení a služeb je zde www.eucnemocnice.cz/frydlant/nase-oddeleni)  pro obyvatele Frýdlantska hrazenou z veřejného pojištění. Nedojde-li k úpravě nájemní smlouvy s Městem Frýdlant, má připravenou pro svou nemocnici i variantu jiného objektu. Základním bodem úpravy nájemní smlouvy je stanovení mechanismu investic do objektu města, bez ní je nemocnice neudržitelná.

„Realita je taková, že můžeme provozovat jen tu péči, kterou pojišťovny zaplatí. Nevíme, jaká situace bude za několik let, takže nemůžeme podepsat nájemní smlouvu, v níž si druhá strana diktuje rozsah poskytované zdravotní péče. Za pravdu nám dává vývoj v českém zdravotnictví, řada odborníků a situace ve srovnatelných nemocnicích, například Nymburk nebo Sušice. Nejenže neposkytují akutní pohotovost, ale v mnoha případech nejsou schopny přežít bez provozních dotací měst či krajů. My od města žádnou provozní dotaci nedostáváme,“ říká Jiří Madar, člen představenstva EUC. „Počet pacientů v Nemocnici Frýdlant se meziročně navyšuje i přes nejasnou situaci ohledně nájemní smlouvy. Máme mnoho pozitivních reakcí pacientů, které nasvědčují tomu, že jsou s péčí a přístupem zdravotníků v menší nemocnici spokojeni.“

Řešení situace má v rukou město – buď uvrhne obyvatele a lékaře do nejistoty svým trváním na nereálných požadavcích ohledně poskytované akutní péče, nebo přijme realitu a umožní zachování adekvátní zdravotní péče v Nemocnici Frýdlant ve stávajícím objektu.

Současný postoj ze strany města je vnímán zaměstnanci jako velmi nejistý a pokud nedojde k dohodě, tak hrozí odchod většiny zaměstnanců a také obyvatel frýdlantska do jiných nemocnic.

V příloze tabulky
- zdravotnické ukazatele Nemocnice Frýdlant 2016 – 2017

 

Zdravotnické ukazatele Nemocnice Frýdlant 2016 – 2017

Ukazatel 2016 2017
Počet operací gynekologie 766 828
Počet operací chirurgie 1091 1145
Celkem operace  1857 1973
Počet hospitalizací celkem  1489 1942
Počet pacientů v ambulancích 28003 29413
Počet událostí v ambulancích 56727 58597
Počet výkonů v ambulancích 102836 108144