Přístup k léčbě

MUDr. Kohoutek posoudí váš zdravotní stav a nabídne vám optimální řešení. Každý případ posuzuje individuálně a léčbu navrhuje vždy s ohledem na specifika vašeho nálezu.
Diagnóze i léčbě je věnována plná pozornost. Kýla není banalita a rutinní přístup může vést ke komplikacím a nutnosti další operace.
Operace je prováděna moderními metodami, po jejichž použití se rána rychleji hojí, vyžaduje kratší dobu rekonvalescence a je sníženo riziko recidivy.
Pracoviště si dokáže poradit i s masivními či opakujícími se kýlami.
Pokud je to jen trochu možné, snažíme se zachovat návaznost péče, což znamená, že diagnostiku, operaci i následnou péči provádí jeden lékař.
Většinu kýl řešíme laparoskopicky.

Kýla není banalita

Operace kýly bývá někdy vnímána jako rutinní zákrok. Přitom kýla je stav, který – pokud je řešen rutinně – může přinést řadu problémů, může vést k recidivám. Opakované operace pak nejsou výjimkou. Kýly totiž vznikají v oblastech, kde je tkáň velmi namáhána. Moderní řešení nabízí tzv. beznapěťová plastika, kdy je otvor, kterým orgány vystupují z dutiny břišní, překryt síťkou, která poškozenou oblast zpevní, a postižené místo pak lépe odolává námaze.

Poradnu vede prim. MUDr. Lukáš Kohoutek.
Návštěva poradny je možná pouze po předchozím telefonickém objednání.
Více se o kýle dozvíte na stránkách kýlní poradny. www.kylniporadna.cz