Kontinuální péče jednoho chirurga

Při spolupráci mezi ambulancí a lůžkovým oddělením se nemocnice snaží udržovat kontinuitu péče, což znamená, že pokud je to možné, lékař, který o pacienta pečuje v ambulanci, také provádí operaci a setkává se s pacientem v ambulanci i po operaci během navazující léčby.

Poradnu vede prim. MUDr. Lukáš Kohoutek.
Návštěva poradny je možná pouze po předchozím telefonickém objednání.