Přístup k léčbě

Lékař v poradně posoudí váš zdravotní stav a případně doporučí další odborná vyšetření. Na základě diagnostiky vám pak nabídne optimální řešení s ohledem na specifika vašeho nálezu.

Poradnu vede prim. MUDr. Lukáš Kohoutek.
Návštěva poradny je možná i bez předchozího objednání.