Kontinuální péče jednoho chirurga

Při spolupráci mezi ambulancí a lůžkovým oddělením se nemocnice snaží udržovat kontinuitu péče, což znamená, že pokud je to možné, lékař, který o pacienta pečuje v ambulanci, také provádí operaci a setkává se s pacientem v ambulanci i po operaci během navazující léčby.

Doplňující informace – dokumenty v případě pojistné událostiDokumenty pro účely úrazového pojištění vyplňuje lékař po předchozí domluvě s pacientem. Sestra si pak od vás převezme předvyplněný formulář a lékař jej pro vás v rozmezí zhruba 14 dnů až jednoho měsíce připraví. O tom, kdy si můžete dokumenty vyzvednout, se informujte na tel. čísle 482 369 324. Vyplnění formuláře stojí 300 Kč, tuto částku zaplatíte v pokladně nemocnice. Po zaplacení si můžete vyzvednout vyplněný formulář na chirurgické ambulanci.