Lůžkové chirurgické oddělení provádí zejména plánovanou operativu v následujících oblastech:

Břišní chirurgie

 • Operace střevní: operace slepého střeva, operace pro nádory na tlustém střevě
 • Operace na žaludku
 • Operace žlučníku: v drtivé většině případů laparoskopicky
 • Operace hemoroidů: endoskopické metody, klasická operativa hemoroidů, metoda dle Longa

Chirurgie břišní stěny  

Operace kýl:

 • Vysoká úroveň chirurgie břišní stěny
 • Klasická operativa, laparoskopická plastika kýl
 • Komplexní řešení i monstrózních kýl
 • Nejmodernější kýlní síťky
 • Individuální řešení každého pacienta a každé kýly
 • V případě nemožnosti celkové anestezie u rizikových pacientů možnost využití lokální anestezie – pouze v některých případech
 • Cévní chirurgie

Cévní chirurgie

Operace na tepnách: bypassy, AV shunty pro dialyzované pacienty
Operace žil: křečové žíly řešíme jak klasicky, tak nejmodernějšími ambulantními metodami, jako je RFA (radiofrekvenční ablace), ClariVein (mechanicko-chemické odstranění) či pěnová sklerotizace

Traumatologie

Operační ošetření zlomenin je řešeno akutně. Řešíme běžně končetinovou traumatologii: operace zlomenin prstů, zápěstí, předloktí, pažní kosti, ramenního pletence, zlomenin stehenních kostí, bérce a nohy. Na složitějších případech s námi spolupracují lékaři z traumatologického centra.

Chirurgie ruky

• Operace úžinových syndromů (syndrom karpálního tunelu, tenisový loket, golfový loket)
• Skákavé prsty
• Korekční operace

Prsní chirurgie

Odstranění drobných ložisek z prsou, odstranění části prsu i prsu celého

Personál a vybavení
Chirurgické oddělení má v současné době 33 lůžek na 10 pokojích. Nyní prošlo toto oddělení rekonstrukcí a vznikly 2 nadstandardní pokoje. Všechny pokoje mají vlastní sociální zázemí a jsou vybaveny TV. Chirurgické oddělení využívá též jednotku intenzivní péče s 5 lůžky. Na oddělení pracuje 5 lékařů L3 (s atestací II. stupně), 2 lékaři L2 (s tzv. atestací I. stupně), jedna lékařka L1 (s odbornou způsobilostí) a další externí lékaři; 12 zdravotních sester na oddělení, 7 instrumentačních sester, 3 ambulantní sestry a 2 ošetřovatelky.

Objednací doby
Objednací doby k operaci jsou vysoce individuální, standardně lze pacienta objednat k operaci za 4–6 týdnů.

Individuální a ohleduplný přístup k léčbě
Vždy se snažíme o individuální přístup ke každému pacientovi. Pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje, dáváme přednost miniinvazivním přístupům, laparoskopickému operování. Doba hospitalizace je ryze individuální, závisí na diagnóze, celkovém stavu pacienta a na pooperační zdatnosti. Většinou se pohybuje mezi 2–5 dny.