Na naší gynekologii má dlouholetou tradici především laparoskopická operativa. Zahrnuje diagnostiku a operativu chorob malé pánve. Zvláštní skupinu tvoří operativa pro myomatózu u žen plánujících graviditu. Velkou část laparoskopické operativy tvoří diagnostika poruch plodnosti. Výhodou pro pacientky je návaznost na další léčbu v naší reprodukční poradně. V případě hysterektomií jednoznačně preferujeme přístup vaginální či laparoskopicky asistovaně vaginální (LAVH), je-li to možné vzhledem k předoperačnímu nálezu. U komplikovaných zákroků především z důvodů onkologické diagnózy úzce spolupracujeme s gynekologicko-porodnickým oddělením nemocnice Liberec.

Doba hospitalizace

Ročně je na našem oddělení hospitalizováno přes 1000 pacientek. Průměrná doba hospitalizace po hysterektomiích činí 5–7 dní, u laparoskopií záleží na rozsahu operačního zákroku, v průměru se však jedná o 2–4 dny. Po malých výkonech (hysteroskopie, interrupce) odcházejí pacientky domů ještě týž den.

Nadstandardní pokoj

Před pobytem v nemocnici si můžete objednat na gynekologickém oddělení nadstandardní pokoj. Příplatek činí 400 Kč za noc.

Objednání k operaci

Objednání je možné i bez doporučení obvodního gynekologa a probíhá přes gynekologickou ambulanci.

Čekací doba na operace

Čekací dobu na operaci se snažíme zkrátit na minimum. U hysterektomie činí obvykle 2–3 týdny, u laparoskopie 1–2 týdny. Malé zákroky, jako je hysteroskopie, konizace či interrupce, provádíme obvykle do týdne. Po domluvě lze termín operace přizpůsobit přání pacientky.

Na oddělení pracuje 6 plně kvalifikovaných lékařů L3 (včetně externistů).