Oddělení spolupracuje s ambulancemi v rámci nemocnice i s ostatními zdravotními zařízeními v kraji a praktickými lékaři. Oddělení zajišťuje také konziliární služby pro další oddělení nemocnice.

Terénní ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská služba je zajištěná specializovanými sestrami v terénu.
Kontakty: Lenka Červová tel. 482 369 397
 

Pobytová sociální služba

Lůžka pro tzv. sociální hospitalizaci v režimu sociální služby. Informujte se u sestry pro sociální službu Bc. Marie Čapuchové, tel. 482 369 369

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

Oddělení DIOP je nejmladším oddělením naší nemocnice. Pět lůžek jsme vybudovali v roce 2009 po kompletní rekonstrukci pavilonu a za finančního přispění Libereckého kraje.
DIOP je určen pacientům po závažném onemocnění či úraze, kteří jsou již v klinicky stabilizovaném stavu, ale vyžadují intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči, při níž využíváme konceptu bazální stimulace. Návazností na oddělení DIOP je obvykle oddělení následné péče, rehabilitační oddělení či sociální ústav. Přáli bychom si, aby do tohoto seznamu přibyla i domácí péče.

Vybavení a personál
Interní oddělení disponuje na dvou stanicích celkem 45 lůžky dlouhodobé ošetřovatelské péče. Jedna stanice ošetřovatelských lůžek je umístěna v nové budově O (2. NP). Druhá stanice dlouhodobých ošetřovatelských lůžek je v historické budově N. Nabízíme ubytování v jednom nadstandardním pokoji s možností ubytování rodinného příslušníka. Pokoj je vybavený vlastním sociálním zařízením, ledničkou, TV a telefonem s možností připojení PC na veřejnou wifi síť (lze objednat na tel. 482 369 216). Možnosti obsazení tohoto pokoje závisí na obsazení ostatních lůžek.

Orientace na rodinu
Vítáme spolupráci s rodinou pacienta. Velmi se osvědčuje zapojení rodinných příslušníků při rehabilitaci pacientů, jejich ošetřování. Jsme nakloněni vzdělávání rodiny a konzultacím ohledně ošetřovatelských pravidel a dovedností, rehabilitace pacienta nebo zásad dietních opatření.

Sociální poradenství
Během pobytu na našem oddělení mohou pacienti i jejich rodinní příslušníci využít poradenství naší sociální pracovnice, která našim pacientům pomáhá ve výběru zařízení sociální péče, včetně přípravy potřebné dokumentace.

Kontakty:
Bc. Marie Čapuchová, tel. 482 369 369

Lékařské informace o pacientech
Konzultace s lékařem o zdravotním stavu pacientů: Preferujeme všední dny od 11.30 do 13.00 hodin, po domluvě možno kdykoli

Výukové pracoviště
Na našem oddělení probíhá praktická výuka studentů zdravotnické školy a učňů v oboru ošetřovatelství.