Anesteziologie:

  • Anesteziologická předoperační vyšetření 
  • Anesteziologickou předoperační přípravu
  • Celkové i regionální anestezie na operačních i ambulantních sálech
  • Peroperační a pooperační anesteziologickou péči
  • Intenzivní, eventuálně resuscitační péči o pacienty se selháváním základních životních funkcí