Nabízíme:

 • Komplexní rehabilitační péči dospělých
 • Terapii skoliózy a vadného držení těla u dětí
 • Fyzikální terapii
 • Elektroléčbu a vodoléčbu

Rehabilitace je založena na zhodnocení funkčních změn pohybového systému a na následném terapeutickém programu se snahou o cílenou nápravu daných změn, jako jsou kloubní blokády, svalové napětí apod. Naši rehabilitační pracovníci docházejí také za pacienty na lůžková oddělení chirurgie, JIP, gynekologie a na oddělení dlouhodobě ošetřovatelské péče.

Metody rehabilitace, které poskytujeme:

 • Fyzioterapeutické metody a léčebná tělesná výchova
 • Mobilizační a automobilizační cvičení
 • Cvičení na labilních plochách
 • Cvičení s malými míči (overbally)
 • Cvičení na velkých míčích (gymbally)
 • Trénink funkční dynamické stabilizace
 • Cvičení dle Bobatha
 • Cvičení pro nápravu skoliózy a vadného držení těla
 • Instruktáž pacienta, instruktáž rodinného příslušníka
 • Nácvik denních aktivit – správné pohybové stereotypy
 • Poradenství ohledně cvičebních pomůcek i léčebných postupů
 • Základy bazální stimulace
 • Strečink
 • Reflexní masáže
 • Měkké techniky
 • Míčkování
 • Kineziotaping, taping (hradí pacient)
 • Vojtovu metodu cvičení s dětmi

Fyzikální terapie

Elektroléčba (interferenční proudy, diadynamické proudy, magnetoterapie)
Ultrazvuk (trakce, mikrovlnná diatermie, laser – hradí pacient,rázová vlna – hradí pacient)
Vodoléčba (napářky, vířivka na horní končetiny, vířivka na dolní končetiny)