Gynekologické zákroky a operace
Gynekologická ambulance úzce spolupracuje s lůžkovým oddělením, které provádí chirurgické zákroky a operace.

Sonografie
Ambulance provádí sonografická vyšetření malé pánve a ultrazvuková vyšetření u těhotných včetně screeningových vyšetření.

Poradna pro choroby prsu 
Pacientkám je v nemocnici k dispozici poradna zaměřená na onemocnění prsu. Poradna spolupracuje s libereckým mamocentrem a Centrem klinické onkologie KN Liberec.

Návazná specializovaná péče
Genetickou diagnostiku a speciální péči zajišťujeme ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením nemocnice Liberec a centrem Gennet.