K odběru se může dostavit pacient, který má vyšetření ordinované lékařem a má od něj žádanku - tedy i pacienti praktických lékařů. Lze požádat i o vyšetření krve nebo jiného biologického materiálu za úplatu.


Centrální odběrová místnost se nachází ve spojovací chodbě mezi budovami N a P.