EUC Nemocnici Frýdlant představí její ředitel Ing. Jiří Benedikt.

Mohl byste říct něco k historii nemocnice?

Naše hlavní budova je stará více než sto let a fungovala od svého počátku jako nemocnice. Postupně se pak přistavovaly další části, naposledy to bylo někdy na přelomu 70. a 80. let, kdy vznikla budova ubytovny později předělaná na chirurgické oddělení. V minulém režimu nemocnice patřila pod Krajský ústav národního zdraví. Během porevoluční privatizace ji získalo město, které si ponechalo budovy, ale provoz přenechalo skupině místních lékařů. Od nich pak nemocnici v roce 2013 převzalo Euroclinicum, dnes EUC.

Co všechno se v nemocnici od převzetí změnilo?

Investovalo se hodně zejména do přístrojové techniky a vybavení nemocnice. Objem investic činí zhruba 20 milionů korun. Nakupila se nová nemocniční lůžka, nové ultrazvukové přístroje, hysteroskop, kolonoskop, nová laparoskopická jednotka a řada drobnějšího vybavení a celkově se zlepšilo prostředí nemocnice. Zařídili jsme také nadstandardní pokoje. Co se týče koncepce, změnili jsme se na nemocnici, která poskytuje plánovanou tzv. elektivní operativu pro připravené a předem vyšetřené pacienty, kterým můžeme nabídnout dobrou kvalitu péče při zachování bezpečí. V souvislosti s touto změnou jsme také rozšířili péči ošetřovatelskou. Utlumena byla naopak akutní interna, kterou nelze dělat bezpečně v podmínkách malé lokální nemocnice. Tato změna bohužel vyvolala hodně negativních reakcí, ale z naší strany se jednalo o zodpovědné a uvážené rozhodnutí. Nemocnice dnes poskytuje chirurgickou a gynekologickou lůžkovou péči a následnou ošetřovatelskou péči a širokou škálu ambulantních specializací a diagnostických metod.

Mění se i personální obsazení nemocnice?

Nemocnice se personálně změnila hodně k lepšímu. Daří se nám získávat nové odborníky s chutí věci posouvat správným směrem, což se projevuje v kvalitě péče. Máme opravdu velmi dobrý chirurgický tým, zkušenou manažerku ošetřovatelské péče, výborné vedení lékárny. Chceme poskytovat moderní služby, které se projevují jednak dobrou kvalitou medicíny, ale také citlivějším a osobnějším přístupem k pacientovi. Hodně nám záleží na tom, aby se pacienti u nás cítili dobře. Nemocnice rozhodně zlepšuje péči a pacienti to vnímají. Máme poměrně hodně vysloveně kladných, až bych řekl nadšených ohlasů na pobyt v nemocnici. Zkracujeme také čekací lhůty. Na operaci vás objednáme v řádu dvou tří týdnů a například kolonoskopii, na kterou se jinde čeká i několik měsíců, vám provedeme do tří týdnů.

Hodně se proměnilo chirurgické oddělení…

Ano, velkou zásluhu na tom má primář MUDr. Lukáš Kohoutek, který se zasazuje o změny v kvalitě péče. V chirurgii se soustředíme na problematiku kýly, kde poskytujeme opravdu evropskou úroveň medicíny. Máme velmi vyhledávanou cévní poradnu, která nyní musela z důvodu zájmu rozšířit ordinační hodiny. Velkou část chirurgických zákroků provádíme laparoskopicky. Výbornou pověst má ale také naše gynekologické oddělení. Bylo a je stále vyhledávané pro příjemnou atmosféru a klidné prostředí. Lékaři a sestřičky pečují o pacientky ke všeobecné spokojenosti. Nemám za poslední dva roky, co tu působím, jedinou stížnost. Nedávno předal pan primář Mikl vedení MUDr. Sechovské, ale zůstal na oddělení i nadále. Dále pracujeme na tom, abychom i dalším ambulantním gynekologům v širším okolí zajistili kvalitní operační výkony pro jejich pacientky.

A plány do budoucna?

Kromě chirurgie a gynekologie chceme rozvíjet dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Je to oblast, která je v ČR trochu zanedbávaná, ale jak populace stárne a roste počet chronických pacientů, bude tento druh péče čím dál tím více potřeba. Nově jsme tedy vybudovali jednotku s intenzivními dlouhodobými ošetřovatelskými lůžky.