Zdravotnické zařízení Nemocnice Frýdlant s.r.o. úspěšně podalo žádost o dotaci na další profesní vzdělávání zaměstnanců. Projekt pod názvem „Vzdělávání zaměstnanců působících v sektoru zdravotnických služeb“ (registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005536) je spolufinancovaný Evropskou unií, Evropským sociálním fondem. Jedná se o projekt, který byl vypsán v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014 – 2020 pod výzvou Podnikové vzdělávání zaměstnanců (číslo výzvy 03_16_043).

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců poskytujících služby v oblasti zdravotnictví. Největší objem vzdělávacích aktivit je v oblasti odborného vzdělávání a měkkých dovedností se zaměřením na péči a komunikaci s dlouhodobě nemocným pacientem, které je určeno pro nelékařský zdravotnický personál. Další oblastí je školení měkkých dovedností pro střední a vyšší management, které má za cíl zlepšit komunikaci se spolupracujícími zaměstnanci i externími partnery.

Realizace projektu je naplánována na období od 1.8.2017 do 31.7.2019. Očekávaný počet zapojených a úspěšně proškolených účastníků je 35. Do projektu jsou zapojeni dva partneři s finančním příspěvkem.