Nemocnice má tři hlavní lůžková oddělení: chirurgické, gynekologické a oddělení s ošetřovatelskými lůžky. Nově byla vybudována jednotka s intenzivními dlouhodobými ošetřovatelskými lůžky pro pacienty, kteří mají specifické nároky na péči. V nemocnici se provádí široká škála operací. Vedoucí lékaři zavádějí nejmodernější postupy současné medicíny. Přednost dáváme miniinvazivním metodám, které jsou pro pacienty méně náročné. Péče je zaměřena individuálně se zřetelem na konkrétní potřeby jednotlivých pacientů.

V nemocnici působí také řada odborných ambulancí, zajištěny jsou diagnostické metody (vlastní laboratoř, RTG, ultrazvuk a endoskopie). Nemocnice má i své vlastní oddělení rehabilitace, která je k dispozici hospitalizovaným pacientům.  

Management EUC Nemocnice Frýdlant

Jednatel: MUDr. Jiří Madar (pověřený řízením)
Lékařský náměstek: MUDr. Jiří Madar
Náměstkyně ošetřovatelské péče: Mgr. Kristýna Fejfarová
​Náměstek technicko-provozní: Vladimír Vondráček

Naše smluvní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

EUC Nemocnice Frýdlant je součástí zdravotnické skupiny EUC.

Skupina EUC (dříve EUROCLINICUM) je soukromá síť zdravotnických zařízení. Ročně ji navštíví přes půl milionu pacientů a podle objemu tržeb patří k největším nestátním poskytovatelům zdravotní péče v ČR. Skupina EUC dlouhodobě působí v těchto oblastech: primární a ambulantní zdravotní péče, zdravotnické služby pro zaměstnavatele, mamografický screening, lůžková péče, nadstandardní placená lékařská péče, laboratorní diagnostika a lékárenské služby. V segmentu ambulantní péče je skupina EUC vůbec největším subjektem na trhu stejně jako v oblasti zdravotních služeb pro zaměstnavatele a na poli mamárního screeningu. Od roku 2011 je vlastníkem EUC Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.