Nemocnice má tři hlavní lůžková oddělení: chirurgické, gynekologické a oddělení s ošetřovatelskými lůžky. Nově byla vybudována jednotka s intenzivními dlouhodobými ošetřovatelskými lůžky pro pacienty, kteří mají specifické nároky na péči. V nemocnici se provádí široká škála operací. Vedoucí lékaři zavádějí nejmodernější postupy současné medicíny. Přednost dáváme miniinvazivním metodám, které jsou pro pacienty méně náročné. Péče je zaměřena individuálně se zřetelem na konkrétní potřeby jednotlivých pacientů.

V nemocnici působí také řada odborných ambulancí, zajištěny jsou diagnostické metody (vlastní laboratoř, RTG, ultrazvuk a endoskopie). Nemocnice má i své vlastní oddělení rehabilitace, která je k dispozici hospitalizovaným pacientům.  

Naše smluvní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna