Nemocnice má tři hlavní lůžková oddělení: chirurgické, gynekologické a oddělení s ošetřovatelskými lůžky. Nově byla vybudována jednotka s intenzivními dlouhodobými ošetřovatelskými lůžky pro pacienty, kteří mají specifické nároky na péči. V nemocnici se provádí široká škála operací. Vedoucí lékaři zavádějí nejmodernější postupy současné medicíny. Přednost dáváme miniinvazivním metodám, které jsou pro pacienty méně náročné. Péče je zaměřena individuálně se zřetelem na konkrétní potřeby jednotlivých pacientů.

V nemocnici působí také řada odborných ambulancí, zajištěny jsou diagnostické metody (vlastní laboratoř, RTG, ultrazvuk a endoskopie). Nemocnice má i své vlastní oddělení rehabilitace, která je k dispozici hospitalizovaným pacientům.  

Management EUC Nemocnice Frýdlant

Jednatel: MUDr. Jiří Madar (pověřený řízením)
Lékařský náměstek: MUDr. Jiří Madar
Náměstkyně ošetřovatelské péče: Mgr. Kristýna Fejfarová
​Náměstek technicko-provozní: Vladimír Vondráček

Naše smluvní pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

EUC Nemocnice Frýdlant je součástí zdravotnické skupiny EUC.

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 investovala 544 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávaní zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 28 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 19 lékárnách a 14 laboratořích zaměstnává 1890 lidí, kteří poskytnou péči 1,8 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.