Chirurgické oddělení
 

Pracuje s moderními metodami a provádí ročně přes 1200 operačních výkonů v široké škále v rámci všeobecné chirurgie a traumatologie.

 • Laparoskopie u běžných břišních výkonů, jako jsou operace žlučníku, slepého střeva, operace tříselných kýl, rozrušení srůstů po předchozích operacích
 • Operace benigních lézí prsu
 • Operace hemoroidů, v indikovaných případech metodou dle Longa (stappler) operace varixů dolních končetin
 • Chirurgie ruky, zahrnující léčbu všech nervových útlaků na ruce (např. karpální tunely s brněním prstů a zhoršením síly), léčbu deformity prstů (Dupuytrenova kontraktura), lupavých prstů, dále ošetření veškerých čerstvých úrazů ruky, léčbu poúrazových obtíží
 • Léčba chronických ran a defektů, a to zejména u diabetiků. V indikovaných případech používáme léčbu pomocí larev bzučivky zelené (Maggot terapie) a velmi úspěšnou VAC metodu, což je léčba ran řízená pod tlakem.
 • Moderní vybavení umožňuje všechny traumatologické postupy.
 • V rámci oddělení pracuje erudovaný ortoped, provádíme artroskopické operace velkých kloubů (kolena, ramena).
 • U všech operací upřednostňujeme miniinvazivní přístupy a krátkodobou hospitalizaci. Objednací doby na operace jsou 1–2 týdny.
 • Pro pacienty ze vzdálenějších oblastí, kteří nemají jiná závažnější onemocněni, nabízíme předoperační vyšetření včetně laboratorních vyšetření u nás při přijetí den před operací.


Gynekologické oddělení
 

V rámci gynekologického odděleni pod vedením prim. MUDr. Anny Sechovské provádíme operační léčbu všech gynekologických onemocnění s výjimkou onemocnění onkologických, která musí být soustředěna na vybraných pracovištích. Specializujeme se na jednodenní péči  a péči s krátkou dobou hospitalizace.

 • Komplexní gynekologická péče ambulantní
 • Preventivní gynekologické prohlídky spojené s odběrem materiálu k cytologickému vyšetření s následným ultrazvukovým vyšetřením a ženám starším 45 let s předáním doporučení k mamografii
 • Diagnostika, léčba a dipenzarizace gynekologických onemocnění zánětlivých, nádorových a všech ostatních (sestupy rodidel, endometrióza apod.)
 • Vyšetření a léčba neplodnosti včetně přípravy pacientek k umělému oplození
 • Urogynekologická vyšetření s následnou medikamentózní a operační léčbou
 • Komplexní péče o těhotné – prenatální diagnostika vrozených vývojových vad plodu, péče o zdravý vývoj těhotenství, péče o riziková těhotenství, zajišťujeme všechna nutná laboratorní, ultrazvuková i kardiotokografická vyšetření
 • Poradenství v oblasti antikoncepce včetně vyšetření trombofilních stavů
 • Preventivní očkování proti rakovině děložního čípku

Operační léčba

 • Plastické operace zevních rodidel se specializací na úpravu zbytnění stydkých pysků
 • Poševní operace poklesu močového měchýře, zadní stěny poševní a poklesu dělohy
 • Operace smyčkové i závěsné při poruchách udržení moči
 • Laparoskopické operace odstraňující příčiny neplodnosti a pánevní bolesti
 • Laparoskopická léčba poruch uložení dělohy
 • Laparoskopické sterilizace
 • Laparoskopické odstranění dělohy, vejcovodů, vaječníků nebo vaječníkových cyst
 • Laparoskopická léčba zánětu slepého střeva
 • Klasické břišní a poševní gynekologické operace ve výjimečných případech tam, kde laparoskopii nelze použít

Laboratoř 

EUC Nemocnice Frýdlant poskytuje ve své vlastní akreditované laboratoři profesionální diagnostické služby v oblasti biochemie, imunologie, hematologie. Laboratorní vyšetření provádíme pro ambulantní pacienty praktických a odborných lékařů z Frýdlantu a okolí a poskytujeme jim odbornou podporu. K základnímu standardu laboratorních služeb patří nejenom vysoká spolehlivost a odborná úroveň diagnostiky, ale také rychlé dodání výsledků.