Dokumenty ke stažení

Podpisy zmocnitelů musí být vždy úředně ověřeny.

Název Datum
Ceník - Cévní chirurgie 17.10.2016
Ceník - Domácí péče 9.9.2016
Ceník - Gynekologické oddělení 10.12.2018
Ceník - Hodnota bodu 17.5.2018
Ceník - Chirurgie, lůžka 10.12.2018
Ceník - Neurologie 16.11.2018
Ceník - Nutriční poradna 26.7.2017
Ceník - OKBH pro samoplátce 2.5.2018
Ceník - Prádelna 9.9.2016
Ceník - Provozní středisko 9.9.2016
Ceník - Rehabilitace, Fyzioterapie 19.1.2018
Ceník - Rehabilitace, Fyzioterapie (mimo bodový systém pojišťovny) 30.11.2018
Ceník - Zdravotnické výkony a služby společné pro všechna oddělení 23.2.2017
Domácí řád nemocnice Frýdlant 21.6.2016
Laboratorní příručka v07 23.4.2018
Plná moc k vyzvednutí výsledků vyšetření 1.6.2016
Plná moc pro zákonného zástupce k lékaři 27.5.2016
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením/vyšetřením 27.5.2016
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 27.5.2016
Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisu nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace 1.6.2016

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.