Dokumenty ke stažení

Podpisy zmocnitelů musí být vždy úředně ověřeny.

Název Datum
Ceník - Cévní chirurgie 17.10.2016
Ceník - Domácí péče 9.9.2016
Ceník - gynekologie JEPL 4.3.2019
Ceník - hodnota bodu 4.3.2019
Ceník - chirurgie JEPL 4.3.2019
Ceník - neurologie 4.4.2019
Ceník - Nutriční poradna 26.7.2017
Ceník - OKBH pro samoplátce 2.5.2018
Ceník - Prádelna 9.9.2016
Ceník - Provozní středisko 9.9.2016
Ceník - Rehabilitace, Fyzioterapie 19.1.2018
Ceník - Rehabilitace, Fyzioterapie (mimo bodový systém pojišťovny) 30.11.2018
Ceník - Zdravotnické výkony a služby společné pro všechna oddělení 23.2.2017
Jednodenní péče-Domácí řád NF 12.2.2019
Jednodenní péče-Informace pro indikující lékaře 15.2.2019
Jednodenní péče-Informace pro pacienty-klienty před OP výkonem 15.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas s anestezií 6.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas s hospitalizací 15.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas s podáváním informací o zdrav. stavu 15.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-abdominální hysterektomie 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-břišní kýla laparoskopicky 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-diagnostická laparoskopie, chromotubace 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-hystereskopie diagnostická nebo operativní 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-klasická hernioplastika 15.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-klasická cholecystektomie 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-konizace 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-labioplastika 15.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-laparoskopická appendektomie 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-laparoskopická asistovaná vaginální hysterektomie 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-laparoskopická cholecystektomie 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-laparoskopická operace na adnexech 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-laparoskopická sterilizace 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-miinvazivní varixy 6.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-operace hemoroidů 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-operace varixů 6.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-ošetření onemocnění Bartolínské žlázy 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-poševní plastika, kolpokleisa 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-revize dutiny děložní 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-tahuprostá páska pro léčení inkotinence 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-umělé přerušení těhotenství 12.2.2019
Jednodenní péče-Informovaný souhlas-vaginální hysterektomie 12.2.2019
Laboratorní příručka v07 23.4.2018
Plná moc k vyzvednutí výsledků vyšetření 1.6.2016
Plná moc pro zákonného zástupce k lékaři 27.5.2016
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let s ošetřením/vyšetřením 27.5.2016
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 27.5.2016
Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisu nebo o pořízení kopií zdravotnické dokumentace 1.6.2016

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.