Objednejte se na preventivní mamografické vyšetření


Symptomy rakoviny prsu

Mezi nejčastější symptomy rakoviny prsu, které lze pozorovat, patří:

 • Bulka, zatvrdnutí či ztuhnutí části prsu, postižené místo je jiné než tkáň v okolí.
 • Krvavý výtok z bradavky
 • Změny ve velikosti, tvaru či vzhledu prsu
 • Změny na povrchu prsu či vtažení bradavek
 • Odlupování kůže či jiné změny na dvorci

Bohužel v počátečních stadiích je nádor většinou tak malý, že ho nelze nijak nahmatat a je viditelný pouze na snímku z mamografu. Některé nádory je i na mamografu náročné identifikovat, proto každý snímek hodnotí dva nezávislí odborníci a pro potvrzení diagnózy se vždy dělá biopsie – odběr vzorku tkáně z problematického místa.

Příčiny rakoviny prsu

Rakovina vzniká, když některé z buněk v prsu začnou abnormálně růst a formovat novotvary. Příčiny vzniku rakoviny jsou ale nejasné. Výzkumy identifikovaly určité faktory, které riziko rakoviny prsu zvyšují. Patří mezi ně vliv dědičnosti, hormonálních změn, životního prostředí a životního stylu. Vědci ale nevědí, proč někteří lidé, podstupující větší riziko, neonemocní, a naopak, proč se u někoho s minimálními rizikovými faktory nemoc rozvine.

Dědičné dispozice u rakoviny prsu

Lékaři odhadují, že zhruba 5–10 % případů rakoviny prsu je nějak spojeno se zděděnou genetickou mutací. Byla identifikována řada mutací, které mohou riziko rakoviny prsu zvýšit. Mezi nejběžnější patří tzv. geny BRCA1 a BRCA2. Oba podstatně zvyšují riziko rakoviny prsu a vaječníků. Pokud máte v rodinné anamnéze významnou historii případů rakoviny prsu, je dobré se na možnosti genetického testování podrobněji informovat u specialisty. Vzhledem k povaze tématu má testování i své problematické stránky a je potřeba dobře zvážit, kdy je namístě.

Rizikové faktory rakoviny prsu

Rizikový faktor je cokoliv, co zvyšuje pravděpodobnost, že někdo onemocní rakovinou prsu. Rozhodně to ale neznamená, že pokud se na vás některé faktory vztahují, onemocnění skutečně dostanete. U mnoha žen, u kterých je rakovina prsu diagnostikována, se neobjevuje nic z následujícího seznamu, kromě toho, že jsou ženy.

Faktory spojované s vyšším rizikem rakoviny prsu:

 • Ženské pohlaví: Ženy mají rakovinu prsu jednoduše častěji než muži.
 • Vyšší věk: S postupujícím věkem riziko stoupá.
 • Osobní historie rakoviny prsu: Pokud máte nádor v jednom prsu, je větší pravděpodobnost, že se vyvine i v druhém.
 • Rodinná historie rakoviny prsu: Pokud měla vaše matka, sestra nebo dcera diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je riziko onemocnění vyšší i u vás. Přesto většina žen s touto diagnózou žádnou rodinnou historii tohoto typu nemá.
 • Zděděné geny: Genetické mutace jako BRCA1 a BRCA2 riziko rakoviny prsu významně zvyšují, ale to neznamená, že onemocnění je nevyhnutelné.
 • Vystavení ozařování: Při léčbě hrudníku ozařováním v dětství nebo rané dospělosti
 • Obezita
 • Časná první menstruace (před 12. rokem) 
 • Opožděný začátek menopauzy
 • První dítě v pozdějším věku (po 35. roce)
 • Ženy, které nikdy nebyly těhotné.
 • Postmenopauzální hormonální terapie: U žen, které pro zmírnění symptomů menopauzy užívají kombinaci estrogenu a progesteronu, se riziko rakoviny prsu zvyšuje. Když medikaci vysadí, riziko se opět sníží. 
 • Pití alkoholu

Metody používané k diagnostice rakoviny prsu

 • Manuální a vizuální vyšetření: Váš lékař prohlédne a vyšetří vaše prsy a lymfatickou oblast.
 • Mamograf: Jedná se o rentgen prsu. Na mamografickém snímku se rakovina jeví jako bílý shluk.
 • Sonografie prsu: Ultrazvuk zobrazuje strukturu vnitřních tkání, dokáže rozlišit mezi pevnou tkání a vodou naplněnými cystami. Používá se např. při vyšetření mladších žen či v některých specifických situacích podle rozhodnutí lékaře.
 • Odebrání vzorku tkáně, tzv. biopsie: Tkáň je odeslána do laboratoře na rozbor.
 • Magnetická rezonance

Prevence rakoviny prsu

 • Pravidelné mamografické a sonografické kontroly

Mladším ženám je doporučováno chodit pravidelně na ultrazvuk, ženy od 45 let by měly chodit pravidelně na mamografické vyšetření. Jednou za dva roky ho hradí pojišťovna. Tato vyšetření jsou důležitá, protože pokud se nádor zachytí včas, jsou šance na úspěšnou léčbu velmi vysoké.

 • Pravidelné samovyšetření prsu
 • Střídmé pití alkoholu
 • Pravidelné cvičení
 • Omezení postmenopauzální hormonální léčby
 • Dlouhodobé kojení
 • Rozumná váha a zdravá strava

Fáze rakoviny prsu

Pokud je ženě potvrzena diagnóza rakoviny prsu, následuje série vyšetření, na základě kterých se zjišťuje, v jaké fázi se nádor nachází (stadium 1–4), a rozhoduje se o postupu léčby. 

Léčba rakoviny prsu

Strategii léčby lékaři stanovují podle mnoha okolností. Kombinují se tyto přístupy:

 • Chirurgická léčba
 • Chemoterapie
 • Ozařování
 • Hormonální léčba
 • Biologická léčba

Psychická podpora při diagnóze

Diagnóza rakoviny prsu vás může doslova paralyzovat. Co v takové chvíli může pomoct? Zjistěte si více informací, abyste se dobře ve své situaci orientovala. Nesnažte se všechno zvládnout sama. Mimořádně důležitá je pomoc rodiny a přátel. Neobávejte se svým blízkým svěřit a případně požádat o podporu, např. o doprovod během léčby apod. Velmi užitečná může být i návštěva psychoterapeuta. Doporučujeme také promluvit si s někým, kdo stejnou diagnózou prošel. V ČR existují organizace, které pomáhají ženám s rakovinou prsu a umožňují jim setkávání. Pokud se následkem rakoviny prsu dostanete do těžké finanční situace, obraťte se na charitativní organizaci Dobrý Anděl.