Dotazník spokojenosti

Vážená paní, vážený pane,

snažíme se, aby naše služby maximálně odpovídaly a vyhovovaly Vašim požadavkům, proto Vám předkládáme tento dotazník, kde nám můžete sdělit své názory na poskytnuté služby, popř. návrhy na jejich zlepšení. Uvedené informace budou použity výhradně pro naše vnitřní potřeby a nebudou poskytnuty třetí straně.

1. Jste spokojen/a s nabízenými službami v oddělení? *2. Kolik času jste strávil/a čekáním na vyšetření? *


3. Byl/a jste na vyšetření objednán/a? *


4. Pokud jste byl/a objednán/a, kolik pokusů jste potřeboval/a pro telefonické objednání?


5. Jaká byla čekací lhůta na vyšetření ode dne objednání?


6. Jak jste byl/a spokojen/a s celkovým přístupem? *
(ohodnoťte pouze personál, se kterým jste se setkal/a)

velmi spokojen/a

spíše spokojen/a

spíše nespokojen/a

zcela nespokojen/a


7. Měl/ a jste dostatek času na sdělení obtíží lékaři?


8. Projevil lékař zájem o Vaší osobní situaci, či problém?


9. Jak jste byl/a spokojen/a se způsobem, formou a srozumitelností vysvětlení Vašeho vyšetření, léčby?


10. Měl/a jste dostatek soukromí, např. při sdělování informací v průběhu vyšetření, při sdělování výsledků a doporučené léčby?


11. Jak jste byla celkově spokojen/a se vzhledem ordinace a čekárny (čistota, vybavení apod.)?


12. Orientoval/a jste se při příchodu ve zdejším zařízení bez problémů? *


13. Jak jste byl/a celkově spokojen/a s péčí, která Vám byla poskytnuta? *


14. Doporučil/a byste zdravotnické zařízení svým přátelům či rodině? *


Pokud jste nebyl/a spokojen/a s poskytnutou péčí, přístupem personálu nebo čímkoliv jiným v rámci navštíveného zařízení, můžete uvést Vaše jméno a případně zanechat kontakt, přejete-li si, abychom se s Vámi spojili v záležitosti vyřízení stížnosti. Díky informacím od Vás můžeme předejít případným dalším nedostatkům v rámci našeho zařízení.

Povinná pole jsou označena hvězdičkou *

Newsletter

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru.
Budeme Vám posílat novinky z oboru zdraví.

Souhlasím s
podmínkami

Svou registrací/přihlášením k odběru newsletteru poskytuji společnosti EUC a.s., Na Pankráci 1690/125,
140 00 Praha 4, IČ: 26730413, skup. DIČ: CZ699002423
, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu, za účelem zařazení do databáze k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení a novinek prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu společnosti nebo využitím funkce zrušení registrace/odhlášení v newsletteru.

Společnost prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.