Poradna pro onemocnění prsu

Mamární ambulance pečuje o pacientky s onemocněními prsu, jejichž obtíže vyžadují chirurgickou léčbu. Dispenzarizuje pacientky po operacích prsu.

EUC Nemocnice Atlas poskytuje vysokou úroveň péče o ženské prsy:

Dlouholeté zkušenosti
EUC Nemocnice Atlas poskytuje v oblasti chirurgie prsu péči na skutečně vysoké úrovni. Operace probíhají na našem chirurgickém oddělení, které se specializuje na mamární problematiku, již od roku 1990.

Prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
Chirurgii v EUC Nemocnici Atlas vede MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., zkušený chirurg s pětatřicetiletou praxí a rozsáhlou publikační i vědeckou činností. Je uznávaným mezinárodním specialistou v onkochirurgii karcinomu prsu, předsedou mamologické sekce chirurgické společnosti JEP a vysokoškolským pedagogem. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na předních chirurgických pracovištích po celém světě.

Vysoká odborná úroveň
Pod vedením primáře MUDr. Jiří Gatěka, Ph.D., aplikuje pracoviště nejnovější poznatky medicíny a provádí také výzkum zaměřený na konzervativní chirurgii časného karcinomu prsu a sentinelové uzliny. Výsledky našich odborných prací jsou pravidelně publikovány na tuzemských i zahraničních sympoziích a ve vědeckých časopisech. Oddělení úzce spolupracuje i se světoznámými zahraničními chirurgickými pracovišti.

Moderní diagnostika
EUC Nemocnice Atlas je vybavena moderními diagnostickými přístroji, které umožňují rychlou a přesnou diagnostiku onemocnění prsu.

Základní chirurgické výkony prováděné EUC Nemocnicí Atlas

 • Duktektomie (odstranění mlékovodu)
 • Odstranění cyst a nezhoubných nádorů
 • Odstranění zhoubného nádoru se zachováním prsu
 • Odstranění zhoubného nádoru s odstraněním celého prsu
 • Vyšetření sentinelové uzliny
 • Rekonstrukční výkony 

Více informací na stránkách lůžkové chirurgie

Poradna pro onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek

Endokrinochirurgická ambulance pečuje o pacienty s onemocněními štítné žlázy a příštítných tělísek, jejichž obtíže vyžadují chirurgickou léčbu. Na základě doporučení endokrinologa objednává k operacím a stará se o pacienty po operaci.

Onemocnění štítné žlázy
Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní žláza). Je uložena na krku, vytváří hormony štítné žlázy, které uskladňuje a vydává do krve. Jejich prostřednictvím ovlivňuje funkci řady orgánů v lidském těle a přeměnu látkovou. Onemocnění štítné žlázy ve vyspělých zemích postihuje 5–30 % obyvatel a ženy onemocní 5–10× častěji. Chirurgickou léčbu vyžadují nejčastěji uzly ve štítné žláze, štítná žláza s hyper- nebo hypofunkcí, adenomy štítné žlázy, záněty a nádorová onemocnění štítné žlázy.

Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy
Onemocnění štítné žlázy patří do rukou zkušeného endokrinologa, který provádí vyšetření štítné žlázy (laboratorní, sonografické, event. Scintigrafické, a v indikovaných případech punkci žlázy na cytologické vyšetření). Na základě výsledků vyšetření stanovuje terapii. V indikovaných případech odesílá pacienta ke konzultaci k chirurgovi (endokrinní chirurg), který stanoví další léčebný postup. Pokud je stav pacienta takový, že vyžaduje chirurgickou léčbu, je objednán k operaci, kterou předchází důkladné vyšetření. Doba hospitalizace je závislá na druhu výkonu. Je asi 4–5 dní.

Výkony na štítné žláze

 • Lobektomie

Jedná se o úplné odstranění jednoho laloku štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující jeden lalok štítné žlázy.

 • Totální thyreoidectomie

Jde o úplné odstranění štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující oba laloky, ať již jde o nemoci se zvýšenou, nebo sníženou funkcí hormonů, zánětlivé, nebo nádorové onemocnění.

 • Reoperace

Provádí se v indikovaných případech, kdy při primární operaci nebyla odstraněna štítná žláza kompletně, a ve zbytku žlázy došlo k recidivě onemocnění.

 • Lymphadenektomie

Při tomto zákroku se odstraní lymfatické uzliny na krku. Tento výkon se provádí v některých případech nádorového onemocnění štítné žlázy.

 • Parathyreoidektomie

Během operace se odstraní nemocné příštítné tělísko. Tato drobná žláza s vnitřní sekrecí velikosti cca 5–10 mm, uložená na štítné žláze, reguluje hladinu vápníku v těle. Provádí se klasická parathyreoidektomie nebo mini-invazivní, radiačně navigovaná parathyreoidektomie (MIRP), kdy se po předchozí aplikaci radionuklidu pomocí speciální sondy vyhledá nemocné příštítné tělísko a z malého, 2–3 cm velkého řezu se odstraní. 

Novinka!

Miniinvazivní výkony MIVAP, MIVAT. Operace štítné žlázy provádíme u vybraných pacientů z miniinvazivního přístupu pomocí videoasistence. Díky tomu jsme schopni provést operaci štítné žlázy nebo příštítného tělíska z menší rány na krku. Zlepší se tak estetický efekt chirurgického výkonu.

Poradna pro onemocnění konečníku a zažívacího traktu

Gastroenterochirurgická a proktologická ambulance pečuje zejména o pacienty s chorobami střev a konečníku (hemoroidy, chronické trhliny, abscesy, píštěle a nádorová onemocnění konečníku), jejich obtíže vyžadují konzervativní nebo chirurgickou léčbu: Provádí speciální předoperační diagnostiku, objednává k operacím a stará se o pacienty po operaci.

Informace k nejčastěji prováděným operacím:

 • Klasická operace hemoroidů 
  Provádíme vytětí jednotlivých hemoroidálních uzlů s následným sešitím sliznice konečníku (dle Parkse) nebo u těžších případů vytětí celého růžence hemoroidálních uzlů (dle Whiteheada). Operaci provádíme v celkové anestezii nebo v epidurální anestezii po dohodě s anesteziologem. V pooperačním období jsou bolesti tlumeny analgetiky. Doba hospitalizace je cca 4–5 dní.
 • Novinka! Operace hemoroidů metodou RFITTH

  Na našem oddělení jsme vyvinuli zcela novou miniinvazivní metodu řešení vyšších stadií hemoroidální choroby. Od roku 2007 provádíme tyto zákroky u vybraných pacientů s velmi dobrými výsledky. Metodu jsme publikovali na národní i mezinárodní úrovni. Na školení k nám od roku 2009 jezdí i lékaři ze zahraničí (z Německa, Polska, ze Slovenska). Na vývoji metody spolupracujeme s divizí firmy Olympus, firmou Celon AG, jež dodává přístrojové vybavení k výkonu. Otevíráme také nová centra pro RFITTH v zahraničí – ve Štětíně, v Bánovcích nad Bebravou.

  Při intravenózní terapii RFITTH jsou hemoroidální cévy zneprůchodněny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká cévní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění cévní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení krevního toku hemoroidální cévou. Takto ošetřený hemoroid se zatáhne zpět do konečníku a může nadále v těle bez jakýchkoliv obav zůstat.\

  Zákrok je prováděn v krátké celkové narkóze a trvá zhruba 20 minut, pacient zůstává jeden až dva dny v nemocnici. Výhodou operace je nízká bolestivost zákroku a rychlý návrat k normální činnosti. Kosmetický výsledek operace závisí na stadiu onemocnění.\

  V pooperačním období je pravidlem nevelké krvácení z konečníku trvající cca 7–10 dní po zákroku. U stadia IV pak je pravidlem otok trvající v průměru 14–21 dní po zákroku. Zbylé kožní výčnělky je možno následně v odstupu od výkonu řešit již ambulantně. Bližší informace sdělíme při objednání.
 • Operace abscesů a píštělí 
  Operace abscesů se provádějí většinou akutně, jelikož pacienti přicházejí na chirurgickou ambulanci s velkými bolestmi. Operace se provádějí dle aktuálního nálezu. Bližší informace vám sdělí objednávající lékař. V rámci výzkumu nyní testujeme vhodnost radiofrekvenční ablace chronických píštělí. Tato možnost je nyní ve fázi vývoje, ale je možné v případě zájmu tuto miniinvazivní metodu řešení provést.
 • Operace rakoviny konečníku 
  Operace rakoviny konečníku se provádějí dvěma různými způsoby. Pokud je nádor výše než 7–10 cm od konečníku, pak lze většinou provést operaci s vytětím nádoru a následným sešitím tlustého střeva koncem ke konci. Pokud je nález blíže, je nutné provést i amputaci konečníku s provedením trvalé stomie (boční vývod tlustého střeva).
  V den operace a v prvních dnech po operaci je pacient na JIP a dostává umělou výživu infuzemi. Po obnově funkce střeva (3.–4. den) je postupně zatížen stravou a přeložen na standardní lůžko. V závěru hospitalizace je provedeno onkologické konzilium, které stanoví následný postup. Po operacích rakoviny konečníku jsou pacienti 5 let sledováni v naší specializované ambulanci.

  Na našem oddělení je u rakoviny tlustého střeva a konečníku standardně prováděna metodika lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny. Díky ní je stanoveno exaktní stadium nádoru pro následnou onkologickou léčbu. Tato metodika byla našimi lékaři přednášena a publikována po celém světě (Montreal, Brusel, Graz – dr. J. Duben, Ph.D., prim. dr. J. Gatěk, Ph.D.).

Poradna pro onemocnění žilního systému

Poradna pečuje primárně o pacienty s onemocněním žilního systému (nejčastěji křečové žíly), jejichž stav vyžaduje chirurgickou léčbu. Provádí předoperační diagnostiku, objednává k operacím a stará se o pacienty po operaci. Pacienty, kteří k nám přicházejí, vyšetříme, stanovíme diagnózu a navrhneme nejvhodnější řešení. V rámci nemocnice nabízíme široké spektrum léčebných zákroků. Pokud je to možné, dáváme přednost zákrokům miniinvazivním, které mají dobré výsledky, jsou méně bolestivé a vyžadují kratší dobu rekonvalescence.

Nabízíme tyto metody léčby křečových žil:

 • Radiofrekvenční ablaci křečových žil 
 • Kapalinovou a pěnovou sklerotizaci křečových žil
 • Miniflebectomii

Provádíme radiofrekvenční ablace křečových žil!

Jedná se o mikroinvazivní metodu, která má výborné výsledky a přitom zatěžuje pacienta mnohem méně než klasická operace. Při intravenózní terapii RFITT jsou křečové žíly uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká žilní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění žilní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení venózního krevního toku křečovou žilou. Bohužel, metoda není hrazena ze zdravotního pojištění, a je tedy prováděna za finanční spoluúčasti pacienta. Její výhodou je větší bezpečnost oproti laseru a kosmetický efekt je identický.